ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Παρακάτω θα βρείτε σε επισυναπτόμενα αρχεία το Υπόδειγμα Τίτλου Προσωρινων Δικαιωμάτων καθώς και το ενημερωτικό σημείωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο υπόδειγμα

 

Ενημερωτικό Σημείωμα για την Ατομική Πράξη Προσδιορισμού των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης.pdf (260434)

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΤΙΤΛΟΥ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.pdf (108627)

 

Κοινοπραξία Αγροτικών Καπνικών Συν/σμών Πιερίας- ΟΣΔΕ Συνεταιριστική