ΥπΑΑΤ: Νέα παράταση ημερομηνιών για τα Σχέδια Βελτίωσης (1/8/2018 15:08)

Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι, ύστερα από αίτημα του ΓΕΩΤΕΕ και με γνώμονα τη διευκόλυνση της διαδικασίας, υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) σχετικά με τη χορήγηση ολιγοήμερης τεχνικής παράτασης. Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες ορίζονται ως εξής:

α) Ως προθεσμία για την υποβολή εγγράφων για θεώρηση στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 30/8/2018.

β) Ως προθεσμία για την ηλεκτρονική οριστικοποίηση του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 14/09/2018 και ώρα 13:00, ενώ σε ό,τι αφορά στα αιτήματα από-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά έως τις 10/09/2018.

γ) Ως προθεσμία για την υποβολή του φυσικού φακέλου στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 01/10/2018.

Επιστολή ΓΕΩΤΕΕ
Θυμίζουμε ότι με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, το ΓΕΩΤΕΕ ανέφερε συγκεκριμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα Υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) του Π.Α.Α 2014-2020, ζητώντας παράλληλα παράταση των σχετικών προθεσμιών. Πιο συγκεκριμένα, το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανέφερε ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
όπως γνωρίζετε, το επόμενο χρονικό διάστημα (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 30/8/2018) αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των Σχεδίων Βελτίωσης (Υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 του Π.Α.Α. 2014-2020). Εντούτοις, επί της εν λόγω διαδικασίας υπάρχουν ζητήματα που αναμένεται να επιφέρουν σημαντικά προβλήματα στην έγκαιρη ολοκλήρωσή της, όπως:

  • Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται με τα Σχέδια Βελτίωσης (γεωτεχνικοί μελετητές, μηχανικοί, λογιστές, συμβολαιογράφοι, επιχειρήσεις εμπορίας/κατασκευής μηχανημάτων κλπ.) λειτουργούν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με μειωμένο προσωπικό, λόγω των θερινών αδειών.
  • Τυχόν διορθώσεις που θα χρειαστούν, μετά από υπόδειξη των αρμόδιων υπηρεσιών (ΔΑΟΚ) επί των υποβληθέντων Σχεδίων Βελτίωσης (διορθώσεις σε αρχιτεκτονικά σχέδια, προτιμολόγια, μισθωτήρια συμβόλαια κλπ), θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να διεκπεραιωθούν έγκαιρα, λόγω της ως άνω μειωμένης λειτουργίας των εμπλεκομένων φορέων.
  • Θεωρούμε δεδομένο ότι τα παραπάνω προβλήματα θα εντατικοποιηθούν προς το τέλος της περιόδου προθεσμίας, το 2ο δηλαδή δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, όταν και αναμένεται να υπάρξει μαζική ηλεκτρονική οριστικοποίηση των Αιτήσεων Ένταξης. Αυτό συνεπάγεται αυξημένο φόρτο εργασίας και για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΔΑΟΚ), οι οποίες επίσης θα λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό, λόγω των θερινών αδειών.

Για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω και την επιτυχή ολοκλήρωση του Μέτρου, θεωρούμε επιβεβλημένη τόσο την παράταση της οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ του πρώτου και δεύτερου σταδίου ηλεκτρονικής υποβολής μέχρι τις 30/9/2018, όσο και της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φακέλου στη οικεία ΔΑΟΚ μέχρι τις 15/10/2018.

 

Εκτιμώντας ότι οι παραπάνω τροποποιήσεις των προθεσμιών που αφορούν τα Σχέδια Βελτίωσης θα επιτρέψουν την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών τόσο από πλευράς εμπλεκομένων μελετητών και φορέων όσο και από πλευράς αρμόδιων υπηρεσιών, παρακαλούμε για τη θετική αντιμετώπιση του ως άνω αιτήματός μας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία και συνεργασία επί του θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

ΠΗΓΗ: agrotypos.gr