ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2017

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης - Όροι επιλεξιμότητας 2017

 Σκληρό Σίτος: ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου=120 κιλά/εκτάριο Πλαφόν 2017: 12.000.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 48€/ha

 Ρύζι: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι/εκτάριο έως 28/2/2018 Πλαφόν 2017: 7.811.531€ Ενδεικτική τιμή 2017: 257€/ha

 

Βιομηχανική τομάτα: ελάχιστη παράδοση 50 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 30.11.2017 Πλαφόν 2017: 3.000.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 517€/ha

 Πορτοκάλια χυμοποίησης: ελάχιστη παράδοση 7 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 31.12.2017 Πλαφόν 2017: 7.603.500€ Ενδεικτική τιμή 2017: 411€/ha

Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017 Πλαφόν 2017: 2.929.324€ Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha

Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης: ορισμένες ποικιλίες Πλαφόν 2017: 4.882.207€ Ενδεικτική τιμή 2017: 296€/ha

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: ορισμένες ποικιλίες Πλαφόν 2017: 6.835.089€ Ενδεικτική τιμή 2017: 171€/ha

Σπόροι σποράς: Σύμβαση με σποροπαραγωγική – ορισμένες ποικιλίες Πλαφόν 2017: 2.929.324€ Ενδεικτική τιμή 2017: 684€/ha

Σπαράγγια: ελάχιστη παράδοση 2,5 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 30.06.2017 Πλαφόν 2017: 950.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 500€/ha

Ζαχαρότευτλα: σύμβαση με ΕΒΖ και παράδοση έως 31.01.2018 Πλαφόν 2017: 6.835.089€ Ενδεικτική τιμή 2017: 511€/ha

Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017 Πλαφόν 2017: 2.929.324€ Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha 12.

Κοριθιακή σταφίδα: ΠΕ Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Μεσσηνίας Πλαφόν 2017: 5.000.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 352€/ha

 Καρποί με κέλυφος: Αμυγδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές, καστανιές & φιστικιές Πλαφόν 2017: 4.000.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 139€/ha

Μήλα Πλαφόν 2017: 4.000.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 477€/ha

Κρόκος Κοζάνης: ΠΕ Κοζάνης Πλαφόν 2017: 500.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 1.894€/ha

Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή: Μηδική, τριφύλλι Πλαφόν 2017: 25.809.281€ Ενδεικτική τιμή 2017: 273€/ha

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει ζωικού κεφαλαίου - Όροι επιλεξιμότητας

Μεταξοσκώληκες: 20.000 αυγά/κυτίο Πλαφόν 2017: 781.153€ Ενδεικτική τιμή 2017: 248€/κυτίο

 Θηλυκά Βοοειδή: min 6 αγελάδες, ηλικίας 1,5 έως 12 ετών με γέννηση εντός 2017 Πλαφόν 2017: 36.336.635€ Ενδεικτική τιμή 2017: 149€/ζώο

Αίγες και προβατίνες: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι γάλα με συντελεστή 100 κιλά/ζώο Πλαφόν 2017: 50.978.015€ Ενδεικτική τιμή 2017: 11€/ζώο

 Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση Πλαφόν 2017: 2.820.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 235€/ΜΜΖ

 Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση Πλαφόν 2017: 560.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 35€/ζώο