Συναγερμός για 525.000 στρέμματα λόγω δασικών χαρτών

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιδοτήσεις συνολικά 525.000 στρεμμάτων που δεν κουµπώνουν µε τους δασικούς χάρτες κρούει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης της πρώτης ανάρτησης των δασικών χαρτών.

 

Παραμένει για τους ιδιοκτήτες η δυνατότητα τακτοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.

Ειδικότερα όπως κάνει γνωστό ο οργανισμός πληρωμών, «52.500 ha  εμπίπτουν σε επιλέξιμη γεωργική γη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) και από τα οποία τα 35.300 ha περίπου είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ από παραγωγούς, ενώ 17.200 ha περίπου είναι μη δηλωμένα. Για το σύνολο των 52.500 ha, που ενώ αφορούν επιλέξιμη γεωργική γη και θα αναμένονταν η έγερση αντιρρήσεων, μπροστά στον κίνδυνο για την απώλεια επιδοτήσεων, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια εκ μέρους των ιδιοκτητών τους. Πιθανοί ιδιοκτήτες των εν λόγω εκτάσεων μπορεί είναι ιδιώτες, Δήμοι, Περιφέρειες, Δημόσιοι φορείς».

Επιπλέον η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που στόχο έχει την ενημέρωση ιδιωτών, Δήμων, Περιφερειών, Δημόσιων φορέων αναφέρει:

«Συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε ότι, στα διοικητικά όρια της Περιφέρειάς σας, εμπίπτουν πολύγωνα κατηγοριοποιημένα στους Δασικούς Χάρτες ως ΔΑ και ΧΑ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΑ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΑ(ΗΑ)

ΜΗ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΑ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΑ ΣΤΟ ΟΣΔΕ 2017 (ΗΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΑ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΑ (ΗΑ)

ΜΗ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΑ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΑ ΣΤΟ ΟΣΔΕ 2017 (ΗΑ)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

8654,31

4053,57

2,75

1,61

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

8361,74

2902,86

297,27

61,12

ΑΤΤΙΚΗΣ

631,89

388,98

9,38

5,25

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9180,66

2995,32

6,54

6,531

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20,85

18,69

7,27

7,21

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

250,96

169,09

0,47

0,47

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1979,08

1291,98

12,46

9,83

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2253,21

793,93

923,76

328,87

ΚΡΗΤΗΣ

0

0

0

0

ΗΠΕΙΡΟΥ

305,51

269,69

229,67

181,8

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

0

0

0

0

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2,06

1,89

0

0

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12735

2456

6642,43

1252,39

ΣΥΝΟΛΟ

44375,27

15342

8132

1855,081

 

Επισημαίνεται ότι, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, παραμένει για τους ιδιοκτήτες η δυνατότητα τακτοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.

Από αυτές τις εκτάσεις, κατηγορίας ΔΑ και ΧΑ, για το ΟΣΔΕ είναι δηλούμενες από παραγωγούς όπως εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα και παράλληλα αποτελούν για το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων επιλέξιμη γεωργική γη βάσει των κοινοτικών κανονισμών λήψης ενισχύσεων. Για τις περιπτώσεις αυτές μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα τακτοποίησης από τους Δήμους ή Περιφέρειες της επικράτειας».

Βρείτε εδώ το σχετικό Ενημερωτικό ΟΠΕΚΕΠΕ για την ανάρτηση δασικών χαρτών και τις επιδοτήσεις.pdf

Αναξιοποίητο το εποικιστικό αρχείο για δασικούς χάρτες λέει ο Τζελέπης

Στο υψηλό κόστος της υποβολής αντιρρήσεων (χρηματικό τέλος, τοπογράφοι-μηχανικοί, δικηγόροι) επί των δασικών χαρτών και στην αυξημένη γραφειοκρατία που δρουν εξίσου επιβαρυντικά ως προς την έγκαιρη και ομαλή εξέλιξη της απαραίτητης διαδικασίας τακτοποίησης εστιάζει με ερώτηση του προς τους αρμόδιους υπουργούς, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και Βουλευτής Ν. Σερρών Μιχάλης Τζελέπης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την ως τώρα εφαρμογή της διαδικασίας έχουν προκύψει σοβαρά ζητήματα-ερωτήματα, τα οποία, εκτός των άλλων, εγείρουν έντονες ανησυχίες για το μέλλον των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης των αγροτεμαχίων που χρήζουν τακτοποίησης, ενώ καταγράφεται ιδιαίτερη αδυναμία, κυρίως τεχνική, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας πολλών αγροτών, όχι μόνο να προβούν στις απαιτούμενες για την διευθέτηση των θεμάτων τους ενέργειες μιας και όλα τα απαραίτητα βήματα γίνονται ηλεκτρονικά, αλλά και να ενημερωθούν εάν κατέχουν εκτάσεις που εμπλέκονται χωρικά σε περιπτώσεις των δασικών χαρτών.

Κατά τον κ. Τζελέπη για τις περιπτώσεις, ειδικά των κληροτεμαχίων που έχουν χαρακτηρισμό ΔΑ, ενώ η αντίρρηση κατά τον Νόμο υποβάλλεται ατελώς, εντούτοις, οι δικαιούχοι διανομών του εποικισμού και αναδασμού, υποχρεούνται, προκειμένου να στοιχειοθετήσουν την ατέλεια, να υποβάλλουν τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 (από ιδιώτη μηχανικό με το ανάλογο κόστος), το οποίο θα μπορούσε να απαλειφθεί με την χρήση του λεγόμενου εποικιστικού αρχείου όπου περιέχονται εκτός από τα ονόματα των δικαιούχων των οριστικών διανομών και τα απαραίτητα τοπογραφικά διαγράμματα (περιγράμματα) των αγροτεμαχίων τους σε σύστημα ΕΓΣΑ 87.

«Το εν λόγω αρχείο παρόλο που είναι στην διάθεση των κατά τόπους δασαρχείων και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα, λύνοντας τους τα χέρια, ουσιαστικά, μένει αναξιοποίητο», λέει χαρακτηριστικά ο βουλευτής Σερρών.     

Ολόκληρη η ερώτηση Τζελέπη

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και Βουλευτής νομού Σερρών Μιχάλης Τζελέπης με την υπ’ αριθμόν Α.Π.: 5110/16-4-2018 Ερώτησή του προς τους υπουργούς: Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ.κ. Γιώργο Σταθάκη και Ευάγγελο Αποστόλου αντιστοίχως, έφερε στη Βουλή «τα σοβαρά διαδικαστικά ζητήματα υποβολής Αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών».

Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο κ. Τζελέπης: «Η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών, υλοποιείται παράλληλα με την υποβολή των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ έτους 2018. Από την έως τώρα εφαρμογή της, έχουν προκύψει σοβαρά ζητήματα-ερωτήματα, τα οποία, εκτός των άλλων, εγείρουν έντονες ανησυχίες για το μέλλον των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης των αγροτεμαχίων που χρήζουν τακτοποίησης. Η αδυναμία, κυρίως τεχνική, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας πολλών αγροτών, όχι μόνο να προβούν στις απαιτούμενες για την διευθέτηση των θεμάτων τους ενέργειες μιας και όλα τα απαραίτητα βήματα γίνονται ηλεκτρονικά, αλλά και να ενημερωθούν εάν κατέχουν εκτάσεις που εμπλέκονται χωρικά σε περιπτώσεις των δασικών χαρτών, αποτελεί πλέον μείζον ζήτημα. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο σε αυτή την κατηγορία αγροτών είναι περιορισμένη όπως και η ευχέρεια χρήσης κινητών τηλεφώνων. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγξουν εάν τα προς δήλωση αγροτεμάχια τους εμπλέκονται σε περιπτώσεις των δασικών χαρτών και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ ήτοι την 15-5-2018».

Επίσης, ο Βουλευτής αναφέρει ότι: «Στο Νομό Σερρών, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία περισσότερα από 53.000 στρέμματα έχουν χαρακτηριστεί ΔΑ. Με ορατή πλέον την πιθανότητα, πολλοί αγρότες να υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, χωρίς να γνωρίζουν εάν έχουν ζητήματα επιλεξιμότητας των αγροτεμαχίων τους, λόγω δασικών χαρτών και υπό τον φόβο απώλειας δικαιωμάτων, η ανησυχία όλων των εμπλεκομένων για το τι μέλλει γενέσθαι, είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Επιπροσθέτως, το υψηλό κόστος της υποβολής αντιρρήσεων (χρηματικό τέλος, τοπογράφοι-μηχανικοί, δικηγόροι) και η αυξημένη, όπως διαπιστώνεται, γραφειοκρατία δρουν εξίσου επιβαρυντικά ως προς την έγκαιρη και ομαλή εξέλιξη της απαραίτητης διαδικασίας τακτοποίησης».

Ακόμα, ο κ. Τζελέπης τονίζει ότι: «Στις περιπτώσεις, ειδικά των κληροτεμαχίων που έχουν χαρακτηρισμό ΔΑ, ενώ η αντίρρηση κατά τον Νόμο υποβάλλεται ατελώς, εντούτοις, οι δικαιούχοι διανομών του εποικισμού και αναδασμού, υποχρεούνται, προκειμένου να στοιχειοθετήσουν την ατέλεια, να υποβάλλουν τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 (από ιδιώτη μηχανικό με το ανάλογο κόστος), συνοδευόμενο από βεβαίωση του Τμήματος της Πολιτικής Γης ότι το τεμάχιο προέρχεται από κυρωθείσα διανομή, η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Σύμφωνα με την ενημέρωση αρμοδίων, η παραπάνω χρονοβόρα αλλά και κοστοβόρα διαδικασία θα μπορούσε να απαλειφθεί με την χρήση του λεγόμενου εποικιστικού αρχείου όπου περιέχονται εκτός από τα ονόματα των δικαιούχων των οριστικών διανομών και τα απαραίτητα τοπογραφικά διαγράμματα (περιγράμματα) των αγροτεμαχίων τους σε σύστημα ΕΓΣΑ 87. Το εν λόγω αρχείο παρόλο που είναι στην διάθεση των κατά τόπους δασαρχείων και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα, λύνοντας τους τα χέρια, ουσιαστικά, μένει αναξιοποίητο».     

Για τους παραπάνω λόγους, ο Βουλευτής ζητάει από τους Υπουργούς να τον ενημερώσουν τι θα συμβεί με τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης όσων αγροτών δεν θα προλάβουν ή δεν θα μπορέσουν για τους προαναφερθέντες λόγους, να τακτοποιήσουν τα αγροτεμάχια τους που εμπλέκονται σε περιπτώσεις των δασικών χαρτών, μέχρι την λήξη της περιόδου υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ έτους 2018, όπως επίσης και να του γνωστοποιήσουν για τους ποιους λόγους για τις περιπτώσεις τακτοποίησης κληροτεμαχίων των κυρωμένων διανομών του ΥΠΑΑΤ δεν αξιοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες το εποικιστικό αρχείο, προκειμένου οι δικαιούχοι που καλούνται να υποβάλλουν ατελώς αντιρρήσεις να εξυπηρετούνται άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς επιπρόσθετο κόστος.

ΠΗΓΗ: AGRONEWS.GR