Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι Τετάρτη η εξισωτική αποζημίωση

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν από εχθές οι πίνακες Εγκεκριμένων (Παραδεκτών Αιτήσεων) και Απορριπτομένων (Μη Παραδεκτών Αιτήσεων) οπότε, σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, το αργότερο μέχρι αύριο εκτελείται η πληρωμή από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για το υπο?έτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» θα διανεμηθεί το ποσό των 153.163.567,89 ευρώ σε 217.651 δικαιούχους, και για το υπο?έτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές ?ε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» θα διανεμηθεί το ποσό των 86.000.671,79 ευρώ σε 171.456 δικαιούχους.

Για την καλύτερη ενημέρωση των αγροτών οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (http:www.opekepe.gr) και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη».