ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΟΣΔΕ 2016 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ