Πότε θα πληρωθούν οι συνδεδεμένες - Έναρξη βιολογικής γεωργίας

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 5 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Μετά την πληρωμή των ενισχύσεων De minimis στα ροδάκινα και τα νεκταρίνια, που έγινε την Τρίτη που μας πέρασε, σειρά έχουν  να πληρωθούν, μέχρι το τέλος του μήνα, οι τευτλοπαραγωγοί μέσω De minimis και αυτοί.

Επίσης, μέσα στο μήνα Φεβρουάριο είναι προγραμματισμένες και οι πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων και για τα παρακάτω προϊόντα:

 • Σκληρό σιτάρι (7,47€)
 • Μηδική-Τριφύλλι (13,1€)
 • Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή(8,2€)
 • Καρποί με κέλυφος(10,40€)
 • Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης (14,30€)
 • Σπαράγγια (56,73€)

Αναφορικά τώρα για την Ειδική Ενίσχυση στο βαμβάκι, όπου αναφέραμε και στο προηγούμενο τεύχος η συγκεκριμένη πληρωμή αναμένεται να γίνει στα μέσα Μαρτίου. Σχετικά με την τιμή στο βαμβάκι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της «ΑγροΕκφρασης», αναμένεται να είναι κοντά στα 68,51€ το στρέμμα.

Σχετικά με τις τιμές και άλλων συνδεδεμένων ενισχύσεων, οι οποίες θα πληρωθούν από Μάρτιο έως Απρίλιο, έχουμε:

 • Βιομηχανική τομάτα (69,17€)
 • Σπόροι σποράς (25,30€)
 • Ροδάκινα προς χυμοποίηση (15,42€)
 •  Μήλα (46,46€)

Σε μεταγενέστερο χρόνο θα σας παρουσιάσουμε και τις αναμενόμενες τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε Ρύζι, Πορτοκάλια χυμοποίησης, Κορινθιακή σταφίδα, Θηλυκά Βοοειδή, Αίγες και προβατίνες, Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας – Μέτρο 1 γεωργοί που εκτρέφουν βοοειδή, Μέτρο 2 γεωργοί που εκτρέφουν αιγοπρόβατα και σηροτροφία.

 «ΤΣΕΚ» ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Μέσα στο Φεβρουάριο, προς το τέλος, θα δουν το χρώμα του χρήματος για Βασική ενίσχυση και πρασίνισμα, όσοι δικαιούχοι δεν πληρώθηκαν είτε ολοσχερώς, είτε μερικώς, λόγω Δασικών Χαρτών αλλά να σημειώσουμε ότι θα πληρωθούν ότι διορθώσεις έγιναν μέχρι το Δεκέμβριο του 2018.

Η πληρωμή λόγω των Δασικών Χαρτών, είναι μια συνεχής διαδικασία και όσοι φάκελοι διορθώνονται θα πληρώνονται τμηματικά σε επόμενες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

 Β

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΑΠΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Αιτήσεις για το πρόγραμμα των Βιολογικών καλλιεργειών

Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.

 Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ.  Όπως επισημαίνεται από το ΥΠΑΑΤ θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό τη γενναία αύξηση του προϋπολογισμού. Για την καλύτερη στόχευση του Μέτρου, έγινε κατανομή του προϋπολογισμού στις Περιφέρειες και διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Πιο αναλυτικά, οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι:

 • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισμός 36 εκατ. ευρώ)
 • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισμός 84 εκατ. ευρώ)

Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:

 • αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
 • μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
 • όσπρια
 • Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα

 

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

Κριτήρια

Με βάση τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και την επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ 2014-2020 το ΥΠΑΑΤ έχει εισάγει νέα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, πέραν της εντασσόμενης έκτασης που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (NATURA 2000). Έτσι, η νέα πρόσκληση δίνει προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων και εντασσόμενων εκτάσεων:

 • Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» (νέοι βιοκαλλιεργητές)

α) Γεωργοί νεαρής ηλικίας
β) Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές
γ) Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
δ) Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
ε) Ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων)

 • Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» (παλαιοί βιοκαλλιεργητές)

α) Παλαιότητα υποψηφίου βιοκαλλιεργητή
β) Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές
γ) Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
δ) Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
ε) Μέλος Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Ομάδας Παραγωγών
στ) Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης

 

γ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ:
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις αναθεώρησης

 

Αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα έτους 2018, οι γεωργοί στους οποίους γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο το αποτέλεσμα της αίτησης τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με σχετική του εγκύκλιο ο Οργανισμός καθορίζει τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων αναθεώρησης. Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης έως την 28η Φεβρουαρίου 2019. Αιτήσεις αναθεώρησης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2018.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους:

i)Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεαρής ηλικίας

ii)Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεοεισερχόμενων γεωργών

iii) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω μη καθορισμού περιφέρειας σε αγροτεμάχια του γεωργού

iv)Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω μη άρσης επικάλυψης σε αγροτεμάχια του γεωργού

v)Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω μη επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων του γεωργού

vi)Μη χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος λόγω δέσμευσης του τίτλου χορήγησης για περαιτέρω έλεγχο

vii) Μη χορήγηση ορθού αριθμού δικαιωμάτων λόγω διαφωνίας στα αποτελέσματα ελέγχου της τηλεπισκόπησης.

πηγή: agroekfrasi.gr