Παράταση μέχρι τις 2 Οκτωβρίου για οριστικοποιήσεις στα Σχέδια

Παρατείνεται μέχρι τις 2 Οκτωβρίου η προθεσμία για το πρώτο και δεύτερο στάδιο οριστικοποίησης της αίτησης στα Σχέδια Βελτίωσης και έως τις 17 Οκτωβρίου για την υποβολή φυσικού φακέλου στις ΔΑΟΚ.

Εν τω μεταξύ, να εξοφλήσουν ολόκληρο τον ΕΝΦΙΑ και όχι μόνο την πρώτη δόση που τρέχει καλούνται οι παραγωγοί που επιθυμούν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους

Συγκεκριμένα όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Με γνώμονα τη διευκόλυνση της διαδικασίας, υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) με την οποία χορηγείται ολιγοήμερη τεχνική παράταση.

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες ορίζονται ως εξής:

α) Ως προθεσμία για την ηλεκτρονική οριστικοποίηση του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 02/10/2018 και ώρα 13:00, ενώ σε ό,τι αφορά στα αιτήματα από-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά έως τις 27/09/2018.

β) Ως προθεσμία για την υποβολή του φυσικού φακέλου στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 17/10/2018.

Το θέμα της παράτασης ανέδειξε η εφημερίδα Agrenda από την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή τις πιέσεις από τους μελετητές, αλλά και τα προβλήματα στο μηχανογραφικό σύστημα.

 

Εν τω μεταξύ, να εξοφλήσουν ολόκληρο τον ΕΝΦΙΑ και όχι μόνο την πρώτη δόση που τρέχει καλούνται οι παραγωγοί που επιθυμούν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους στα Σχέδια Βελτίωσης και να υποβάλουν το φυσικό φάκελο στις ΔΑΟΚ, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσουν να πάρουν τη φορολογική ενημερότητα που απαιτείται για την εξασφάλιση των μορίων.

Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση κατά την υποβολή του φυσικού φακέλου στα Σχέδια Βελτίωσης απαιτείται φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.

Σημειωτέον ότι η προθεσμία υποβολής των Φυσικών φακέλων έχει οριστεί μέχρι την 1η Οκτωβρίου, αν δεν δοθεί νέα παράταση.

Οι παραγωγοί που θα προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης θα βαθμολογηθούν με 2,6 μόρια.

Το πρόβλημα διαπιστώθηκε όταν οι παραγωγοί πήγαν στην εφορία προκειμένου να λάβουν τη νέα φορολογική ενημερότητα και ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους ότι μπήκε ο νέος ΕΝΦΙΑ. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ λήγει στις 31 Σεπτεμβρίου και δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ως ληξιπρόθεσμο για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας χρειάζεται να αποπληρωθεί όλος ο ΕΝΦΙΑ και όχι μόνο η πρώτη δόση που τρέχει.

Έτσι όσοι παραγωγοί αδυνατούν την αποπληρωμή εφάπαξ του ΕΝΦΙΑ χάνουν 2,6 μόρια από τα Σχέδια Βελτίωσης.

 

Παράταση μέχρι τις 5 Οκτωβρίου ζητά το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 

 

Σχετικό αίτημα για παράταση έκανε το ΓΕΩΤΕΕ με επιστολή του προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημαίνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) του Π.Α.Α 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα, το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

όπως γνωρίζετε, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των Σχεδίων Βελτίωσης (Υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 του Π.Α.Α. 2014-2020). Εντούτοις, όπως έχουμε ήδη επισημάνει με το υπ’ αριθ. 3301/30-7-2018 έγγραφό μας, επί της εν λόγω διαδικασίας συνεχίζουν να υπάρχουν ζητήματα που επιφέρουν σημαντικά προβλήματα στην έγκαιρη ολοκλήρωσή της. Πιο συγκεκριμένα:

• Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει με τις ενημερότητες, κυρίως τις φορολογικές, δεδομένης της πρόσφατης εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων 2017 που χρειαζόταν έλεγχο αλλά και της, μόλις πριν λίγες ημέρες (29/8), ανάρτησης των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ έτους 2018.

• Παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις κατά την καταχώρηση των δεδομένων στο ΠΣΚΕ, λόγω του μεγάλου όγκου των δικαιολογητικών που αναρτώνται αλλά και της αργής, κατά περιόδους και περιοχές, ανταπόκρισης του συστήματος.

• Ο χρόνος υποβολής για έλεγχο και σφράγισμα των σχεδίων, τεχνικών εκθέσεων κλπ. στις κατά τόπους ΔΑΟΚ έληξε στις 30-8-2018, αφήνοντας ουσιαστικά ελάχιστο χρόνο στη διάθεση των μελετητών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, έγκρισης και εν συνεχεία καταχώρησης στο ΠΣΚΕ (τελευταία ημερομηνία καταχώρησης με δικαίωμα απο-οριστικοποίησης είναι στις 10-9-2018).

Για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση του Μέτρου, είχαμε ζητήσει με το προαναφερθέν έγγραφό μας τόσο την παράταση της οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ του πρώτου και δεύτερου σταδίου ηλεκτρονικής υποβολής μέχρι τις 30/9/2018, όσο και της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φακέλου στη οικεία ΔΑΟΚ μέχρι τις 15/10/2018. Οι παρατάσεις εγκρίθηκαν μεν από το Υπ.Α.Α.Τ., εντούτοις οι προθεσμίες που τελικά δόθηκαν ήταν μικρότερες αυτών που είχαν ζητηθεί, μη επιτρέποντας έτσι την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν επισημανθεί.

Επανερχόμενοι λοιπόν επί του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω, θεωρούμε επιβεβλημένη τόσο την παράταση της οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ του πρώτου και δεύτερου σταδίου ηλεκτρονικής υποβολής μέχρι τις 5/10/2018, όσο και της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φακέλου στη οικεία ΔΑΟΚ μέχρι τις 22/10/2018.

Εκτιμώντας ότι οι παραπάνω τροποποιήσεις των προθεσμιών που αφορούν τα Σχέδια Βελτίωσης θα επιτρέψουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εξασφαλίζοντας παράλληλα την πληρότητα και την ποιότητα των φακέλων που θα υποβληθούν, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση του Μέτρου, παρακαλούμε για τη θετική αντιμετώπιση του ως άνω αιτήματός μας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία και συνεργασία επί του θέματος.

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

 

Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

πηγη: agronews.gr