Παράταση έως 13 Μαρτίου στις αιτήσεις βιολογικής

Η λιτή ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει τα εξής:

«Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 έως και τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017.

Η παράταση αυτή δόθηκε σε συνέχεια Υπουργικής Απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης στη Βιολογική Κτηνοτροφία».

Σημειωτέον ότι με δύο τροποποιητικές αποφάσεις, που είχαν προηγηθεί, είχε δοθεί παράταη στις αιτήσεις για το Μέτρο 11 των Βιολογικών μέχρι τις 6 Μαρτίου.

Αρχικά δόθηκε μόνο παράταση στο πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, με αφορμή το χαμό που έχει γίνει σχετικά με την κατανομή του πριμ στη Βιολογική Κτηνοτροφία, καθώς οι κτηνοτρόφοι θα πληρωθούν βάσει της βοσκοϊκανότητας και το μέγεθος του βοσκοτόπου που τους άφησε η «τεχνική λύση» του 2015, δημιουργώντας μεγάλες ανισότητες στις ενισχύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η παράταση δίνεται μία μέρα πριν το ραντεβού των βιοακαλλιεργητών (Πέμπτη 17.00 το απόγευμα) με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Τσιρώνη ο οποίος υπογράφει και τη σχετική απόφαση.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις συνολικά στο Μέτρο Βιολογική Γεωργία, έχουν φτάσει γύρω στις 55.000, νούμερο σχεδόν τριπλάσιο από τους 14.600 δικαιούχους του Προγράμματος 2007-2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποίηση, η παράταση της προθεσμίας αφορά τόσο τους κτηνοτρόφους που θέλουν να κάνουν αίτηση για μετατροπή (Μέτρο 11.1.2) όσο και αυτούς που θέλουν να αιτηθούν για παραμονή  (Μέτρο 11.2.2).

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Τροποποιούμε την υπ'αριθ. 130/5917/18.01.2017 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 20142020, αντικαθιστώντας την πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης, ως ακολούθως:

«Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 06-03-2017 μόνο για τις Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2»

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω αναφερόμενη στο θέμα πρόσκληση».

 

Δεύτερη τροποποίηση για παράταση και στη Βιολογική Γεωργία

Με δεύτερη τροποποιητική απόφαση, δύο μέρες μετά, η παράταση στην υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 6 Μαρτίου επεκτείνεται και στη δράση της βιολογικής γεωργίας.

Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Τροποποιούμε την υπ’ αριθμό 130/5917/18.01.2017 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει (26631/21-2-2017) αντικαθιστώντας την πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 «Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης», ως ακολούθως:

«Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 01/03/2017 έως και 06-03-2017»

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω αναφερόμενη στο θέμα πρόσκληση, όπως τροποποιημένη ισχύει».