Οι τιμές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις για 13 +1 αγροτικά προϊόντα φυτικής παραγωγής έτους 2019, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στρέμματα στο ΟΣΔΕ

Οι τιμές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις για 13 +1 αγροτικά προϊόντα φυτικής παραγωγής έτους 2019, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στρέμματα στο ΟΣΔΕ

 

  • Του Χρήστου Αθανασιάδη

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας παρουσιάζουμε αποκλειστικά, τις αναμενόμενες τιμές, ανά στρέμμα, για 13 αγροτικά προϊόντα-φυτικής παραγωγής, που λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση για το έτος 2019, ενώ οι πληρωμές θα ξεκινήσουν να χορηγούνται τέλος Φεβρουαρίου και μέχρι την Άνοιξη του 2020.

Όπως βλέπετε και στους σχετικούς πίνακες, υπάρχουν αυξομειώσεις στις τιμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε σχέση με πέρυσι και πιο συγκεκριμένα:

Στο σκληρό σιτάρι έχουμε μία μικρή αύξηση και από 7,6 ευρώ το 2018 πάει στα 8 ευρώ το 2019, στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή έχουμε μια μικρή μείωση και από 8,19 ευρώ το 2018 πάει στο 7,85 ευρώ το 2019.

Μείωση κατά 0,87 λεπτά έχουμε και στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή (Μηδική-Τριφύλλι) και από 13,17 ευρώ το 2018 πάει στα 12,30 ευρώ.

Στους σπόρους Σποράς (Σποροπαραγωγή) έχουμε αύξηση κατά 1,47 ευρώ και από 25,83 ευρώ το 2018 πάει στα 27,30 ευρώ το 2019.

Στα μήλα παρατηρείται μία μείωση της τάξεως των 1,65 ευρώ και από 47,07 ευρώ το 2018 πάει στα 45,42 ευρώ το 2019, ενώ σοβαρή μείωση εκτιμάται για τη βιομηχανική τομάτα και πιο συγκεκριμένα κατά 6,27 ευρώ και από 72 ευρώ το 2018 πάει στα 65,73 ευρώ.

Μεγάλη μείωση επίσης παρατηρείται στη συνδεδεμένη των ροδακίνων προς χυμοποίηση κατά 8,28 ευρώ, αφού το 2018 η ενίσχυση ήταν 23 ευρώ, ενώ για το 2019 εκτιμάται ότι θα είναι στα 14,72 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη μείωση αναμένεται για τα πορτοκάλια χυμοποίησης,  μιας και το 2018 η συνδεδεμένη ήταν στα 62 ευρώ, ενώ για το 2019 εκτιμάται στα 49,29 ευρώ, δηλαδή μείωση κατά 12,71 ευρώ.

Μικρότερη μείωση αναμένεται να υπάρξει στο ρύζι αφού το 2018 η τιμή ήταν στα 30,07 ευρώ, ενώ για το 2019 εκτιμάται στα 28,83 ευρώ.

Αύξηση κατά 1,86 ευρώ θα υπάρξει για τη συνδεδεμένη στα όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης και από 14,57 που ήταν το 2018, αναμένεται να πάει στα 16,43 ευρώ.

Στα σπαράγγια από 56,73 ευρώ το 2018 αναμένεται να μειωθεί στα 53,09 ευρώ για το 2019.

Στα ζαχαρότευτλα η αύξηση είναι εντυπωσιακή αφού από τα 79 ευρώ το 2018, εκτινάσσεται στα 214,65 ευρώ το 2019. Για τη συγκεκριμένη συνδεδεμένη, να αναφέρουμε ότι καταβάλλεται προσπάθεια από το ΥΠΑΑΤ να κατοχυρωθεί, λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που υπήρξαν φέτος με την παραγωγή των τεύτλων, κάτι που αναμένεται να γίνει γνωστό το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τέλος μικρή αύξηση θα έχουμε στους καρπούς με κέλυφος κατά 0,43 λεπτά και από 10,7 ευρώ το 2018, θα πάει στα 11,13 ευρώ το 2019.

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι σήμερα παρουσιάζουμε τις αναμενόμενες τιμές με βάση τα δηλωθέντα-καλλιεργηθέντα στρέμματα που δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ 2019, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα οι σχετικοί προβλεπόμενοι έλεγχοι, που μπορεί να επιφέρουν (μικρές) αυξομειώσεις, ενώ το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (OPEKEPE) γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, το συνολικό αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων ανά έτος και σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού στο κάθε προϊόν, ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

Έντυπη «ΑγροΕκφραση»

πηγή:agroekfrasi.gr