ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 

Γραμματεία Επιτροπής Συντονισμού Φορέων

Γραμματεία Επιτροπής Συντονισμού Φορέων

Σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι παραγωγοί που διαθέτουν ψεκαστικά μηχανήματα έχουν την υποχρέωση καταγραφής τους στο αντίστοιχο μητρώο του ΥπΑΑΤ.

Μετά την καταγραφή θα πρέπει επίσης να προβούν σε επιθεώρηση των μηχανημάτων τους.

Μέσα στην εφαρμογή υποβολής της ΕΑΕ 2019 παράγονται τα εξής μηνύματα, για τα οποία παρακαλούμε να ενημερώνετε τους παραγωγούς που προσέρχονται να υποβάλλουν την αίτησή τους:

  • Περίπτωση μη καταχώρησης του εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων στο αντίστοιχο μητρώο: «Θα πρέπει άμεσα να καταχωρήσετε τον Εξοπλισμό Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΕΕΓΦ) σας καθώς και τα στοιχεία επιθεώρησής του, στην εφαρμογή http://e-services.minagric.gr του ΥπΑΑΤ. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας, σας καθιστά εν δυνάμει ελεγχόμενο για την πολλαπλή συμμόρφωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».
  • Περίπτωση όπου έχει γίνει η καταχώρηση του εξοπλισμού στο αντίστοιχο μητρώο αλλά δεν έχει γίνει επιθεώρησή του ή λείπει κάποιο από τα εξής στοιχεία: Αριθμός σειράς, Ημερομηνία επιθεώρησης, Αποτέλεσμα, Sticker: «Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας σύμφωνα με το ν.4036/2012 σχετικά με την καταγραφή και επιθεώρηση του Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαμάκων επιφέρει: α) τις διοικητικές κυρώσεις της πολλαπλής που αφορούν σε μείωση ή αποκλεισμό από την ενίσχυση και β) τις διοικητικές κυρώσεις του ν. 4036/2012 που αφορούν σε πρόστιμα από 300 έως 5000 ευρώ».

Με εκτίμηση,

Για την Επιτροπή Συντονισμού