Ο νέος τρόπος εισόδου των αγροτών στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο προηγούµενο άρθρο µου, αναφέρθηκα στο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί στην πλατφόρµα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιο συγκεκριµένα, εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου εισόδου στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου, αντί να χρησιµοποιούµε τους κωδικούς taxis, πλέον απαιτείται η ύπαρξη ατοµικού email και µοναδικού κωδικού, στερήθηκε η δυνατότητα από τους λογιστές να αντλούν πληροφοριακά στοιχεία για λογαριασµό των πελατών τους αγροτών – παραγωγών οποιασδήποτε µορφής (παραγωγοί, αγρότες ειδικού, κανονικού καθεστώτος, ετεροεπαγγελµατίες κλπ). Γιατί;

Μα είναι δυνατόν θα πει κάποιος; Ναι, γιατί το email το έχουν δηµιουργήσει οι Φορείς Α’ προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης της δήλωσης καλλιέργειας, είµαι δε σίγουρος ότι το έχουν δώσει στους παραγωγούς µαζί µε το αντίγραφο της δήλωσης καλλιέργειας, αλλά ποτέ κανείς δεν έχει συγκρατήσει αυτή την ενηµέρωση που του έγινε. Επειδή οι 9 στους 10 παραγωγούς δεν γνωρίζουν καν, ότι έχουν email.

Υπήρξε ένα σχόλιο στο προηγούµενο άρθρο µου, από κάποιον κύριο/α στο οποίο γράφει µεταξύ άλλων: «Λάθος, λάθος, λάθος... η µοναδική πρόσβαση που χρειάζεται ο λογιστής για την άντληση των στοιχείων είναι µέσα από το https://tax-attestation.opekepe.gr στο οποίο µπορεί να συνδεθεί µε τους κωδικούς του taxis».

Επειδή είναι αγνώστων στοιχείων (Ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα κλπ), έχει ένα πλεονέκτηµα σε σχέση µε µένα: τα στοιχεία µου είναι γνωστά σε όλους και γράφω πάντα µε ονοµατεπώνυµο.

Ως ελάχιστο δείγµα έντιµης συµπεριφοράς, θα ήθελα ο αγαπητός αναγνώστης, να βγει και να σχολιάσει µε ονοµατεπώνυµο και µε αναφορά στην ιδιότητα του.Επιπλέον, θα τον ευχαριστήσω γιατί µου έδωσε το ερέθισµα για το σηµερινό µου άρθρο.

 
- Ποιες είναι οι ευθύνες αγρότη-παραγωγού;


- Γιατί θα πρέπει να γνωρίζει ο φοροτεχνικός, σε ποιον φορέα έκανε τη δήλωση καλλιέργειας;


- Έφτιαξε ή όχι email;


- Έχει εγγραφεί ή όχι στο αντίστοιχο µητρώο;


- Έχει ενηµερωθεί ή όχι για τις υποχρεώσεις του απέναντι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης;


Είναι µερικά από τα ερωτήµατα που πρέπει άµεσα να προβληµατίσουν, να ανησυχήσουν και τελικά να συνετίσουν τους αγρότες, οδηγώντας τους στην ορθή ενηµέρωση και την καθηµερινή πληροφόρηση.

Όποιος θεωρεί από τους παραγωγούς οποιασδήποτε κατηγορίας, ότι η µόνη τους ευθύνη είναι να µάθουν εγκαίρως πότε θα µπουν οι επιδοτήσεις στο λογαριασµό τους, είναι µακριά νυχτωµένοι.

Όλοι οι παραγωγοί-καλλιεργητές-αγρότες (ειδικού καθεστώτος, κανονικού καθεστώτος, συνταξιούχοι, υπάλληλοι, επαγγελµατίες µε αγροτικά εισοδήµατα), έχετε υποχρέωση να είστε εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.

Κοντολογίς, αυτά που αναφέρει ο φίλος αναγνώστης δεν ενδιαφέρουν κανένα λογιστή:


- Εάν δεν τα έχεις, θα πρέπει να ψάξεις να τα βρεις.Εάν φίλε πελάτη-αγρότη έχεις email, θα µου το φέρεις µαζί µε τον κωδικό για να µπορέσω να µπω στο σύστηµα για λογαριασµό σου.


- Λέει ο φίλος αναγνώστης, ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται µε τους κωδικούς taxis και δεν χρειάζεται τίποτε άλλο ο λογιστής. Φαντάζοµαι ότι αυτό γράφηκε από άγνοια, διαφορετικά είναι εσκεµµένο ψέµα και παραπληροφόρηση.Εάν δε µπορείς να τα βρεις ή δεν έχεις, απευθύνεσαι στο γραφείο µε τον οποίο συνεργάζεσαι για τη σύνταξη της δήλωσης ΟΣ∆Ε και τα ζητάς: το email και ο κωδικός εισόδου είναι δικά σου και κανενός άλλου. Και δεν έχει κανείς το δικαίωµα να τους κρατά και να σου αρνηθεί την παραχώρηση τους.

- Η ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται, αφορά τις βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις οποίες δεν µας καίγεται καρφί ως λογιστές-φοροτεχνικοί. Εµάς µας ενδιαφέρει η κατάσταση δηµοσιοποίησης πληρωµών, η οποία είναι αυτή που οδηγεί στο συµπέρασµα για το αν κάποιος έχει υποχρέωση να ενταχθεί ή όχι στα βιβλία.

Ως φοροτεχνικός, δεν έχω καµία υποχρέωση να µπω πουθενά και για κανέναν πελάτη-αγρότη. Ότι µπαίνω στην εφαρµογή, ή µάλλον έµπαινα µέχρι τώρα, έλεγχα τις υποχρεώσεις σου και σε ενηµέρωνα ότι πρέπει ή δεν πρέπει να ενταχθείς στο καθεστώς των βιβλίων, δεν το έκανα από υποχρέωση. Συµπερασµατικά: η ενηµέρωση και παρακολούθηση του µητρώου νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων, ουδεµία σχέση έχει µε τις συµβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση και ενηµέρωση των βιβλίων ενός παραγωγού.

Συνεργασία µεταξύ αγρότη, λογιστή και Φορέα Α’

Όλοι όσοι παράγουν και πουλάνε νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα, φροντίστε να πάρετε στα χέρια σας το email και τον κωδικό εισόδου στο σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεργαστείτε µε το φορέα Α’ που συντάσσει τη δήλωση καλλιέργειας σας και στη συνέχεια στο λογιστή σας για ενηµέρωση. Κι όσοι δεν είστε γραµµένοι στο µητρώο Αγροτών, ξεκινήστε από... χθες. Η υποχρέωση παραµένει χρόνια τώρα, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί το θέµα µε την πλατφόρµα εξόφλησης των τιµολογίων σε 60 ηµέρες.

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ

(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων
Νομού Καρδίτσας)

ΠΗΓΗ:agronews.gr