Μέχρι 31/1/2018 οι εισφορές αγροτών β’ εξαμήνου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να αποφασίσει την παράταση για δύο ακόμα μήνες της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του 2016 από ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018, αντί τις έως τώρα προθεσμίας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Την ανάγκη αυτή οδηγούν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα οποία πάνω από 543.000 ασφαλισμένοι δεν πλήρωσαν τις βεβαιωμένες εισφορές τους (με βάση το προϊσχύον σύστημα των ασφαλιστικών κλάσεων), που σημαίνει ότι δεν έχουν εισπραχθεί περίπου στα 900 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στην εισήγηση της διοίκησης του ΕΦΚΑ αναφέρεται πως η πρόταση για την παραπέρα χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών β’ εξαμήνου 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και τ. ΟΓΑ έως 31-1-2018 λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

- Η υποχρέωση παράλληλης καταβολής τρεχουσών εισφορών και εισφορών β’ εξαμήνου 2016 για τους Φορείς τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, τ. ΟΓΑ και έτους 2016 για το τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ.

- Η παροχή δυνατότητας διατήρησης ρυθμίσεων καθώς και των δικαιωμάτων που είναι συνδεδεμένα με την τήρησή τους και την καταβολή τρεχουσών εισφορών.

- Η αναμενόμενη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών που ενδεχόμενα θα παράσχει ευνοϊκό πλαίσιο εξόφλησης.

 

- Η διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού (Ν.4469/2017) που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

ΠΗΓΗ: agronews.gr