Με ένα κλικ στη δήλωση ΟΣΔΕ διασώζεται εξισωτική του 2016

Ένα «κλικ» στη δήλωση ΟΣ∆Ε εξασφαλίζει εξισωτική αποζηµίωση σε παραγωγούς ορεινών και µειονεκτικών περιοχών που δεν είχαν ενηµερωθεί έγκαιρα για τα νέα δεδοµένα και δεν είχαν αιτηθεί σχετικής ενίσχυσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Έπιασαν... τα χειμαδιά οι περισσότερες αποζημιώσεις που αφήνουν με «μπαλώματα» τους τσελιγκάδες.

 

·                                 Αποστολή

·                                 Εκτύπωση

·                                  

Η προθεσµία ενστάσεων που ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, µέχρι τις 30 Νοεµβρίου, έρχεται να καλύψει το κενό και να δώσει τη δυνατότητα διορθωτικής δήλωσης στους δικαιούχους. Κατά τα λοιπά, η εξισωτική του 2016 βγάζει πολύ γκρίνια, αφού τα χρήµατα αν και περισσότερα, «φεύγουν» κατ’ ουσία από τους κτηνοτρόφους των ορεινών περιοχών και παίρνουν το δρόµο για τους πολλούς, συχνά ακόµα και ετεροεπαγγελµατίες, των πεδινών περιοχών.    

Μπορεί ο προϋπολογισµός για το 2016 να αυξήθηκε κατά 56 εκατ. ευρώ (στα 216 εκατ.), ωστόσο ταυτόχρονα οι δικαιούχοι σχεδόν τετραπλασιάστηκαν και υπολογίζονται κοντά στους 300.000, που σηµαίνει λίγα χρήµατα σε πολύ περισσότερους. Μάλιστα, το γεγονός ότι -βάσει της προκήρυξης- η ενίσχυση υπολογίζεται «ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται αγροτική δραστηριότητα», βγάζει πληρωµές µόνο για τις επιλέξιµες εκτάσεις, µειώνοντας ακόµα περισσότερο τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε δικαιούχο. 

Οι νέες καταστάσεις της εξισωτικής 2016, τις οποίες ανήρτησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, προκάλεσαν µαζικό κύµα αντιδράσεων από τους κτηνοτρόφους, που κάνουν λόγο για σοβαρό θέµα επιβίωσης, καθώς η εν λόγω ενίσχυση όχι µόνο δεν στηρίζει πλέον τον κλάδο, αλλά δεν δίνει ούτε το κίνητρο να διατηρηθούν οι υπάρχουσες εκµεταλλεύσεις στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της χώρας.
 
Εκ πρώτης, όπως προκύπτει από τις λίστες, εξισωτική έχουν λαµβάνειν και ετεροεπαγγελµατίες, αλλά και εταιρείες οι οποίες µέχρι πρότινος δεν έπαιρναν τελικά την ενίσχυση, αν και κρίνονταν δικαιούχοι. Αυτό σηµαίνει ότι η πίτα µοιράζεται σε πολύ περισσότερο κόσµο, ενώ ταυτόχρονα τα ποσά έχουν µειωθεί αισθητά, καθώς πλέον υπάρχει ανώτατο όριο για κάθε µέτρο. Σηµειωτέον ότι µέχρι πέρυσι, οι κτηνοτρόφοι πληρώνονταν για όσο βοσκότοπο δήλωναν, κάτι που από δω και στο εξής δεν θα ισχύει, δεδοµένων και των περιορισµών στις διαθέσιµες βοσκήσιµες γαίες.


Λίγοι οι κτηνοτρόφοι που θα φτάσουν το πεντοχίλιαρο 
Το ανώτατο όριο έκτασης της κάθε εκµετάλλευσης πάνω από το οποίο δεν χορηγείται ενίσχυση (πλαφόν), το οποίο έθεσε η χώρα µας ως κοινοτική υποχρέωση, δίνει επί τοις ουσίας σε πολύ λίγους παραγωγούς τη δυνατότητα να λάβουν την εξισωτική και από τους δύο άξονες (ορεινή και µειονεκτική περιοχή), προσεγγίζοντας το ανώτατο όριο ενισχύσεων των 5.167,5 ευρώ ανά έτος.
Αυτό σηµαίνει ότι ο περιορισµένος διαθέσιµος βοσκότοπος σε συνδυασµό µε το πλαφόν των 2.500 ευρώ ανά δικαιούχο, «ρίχνει» τους περισσότερους κάτω από αυτό το όριο, «κουτσουρεύντας» και το ποσό που θα λάβουν.

∆υνατότητα για ενστάσεις µέχρι τέλος Νοεµβρίου 
Τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση στα περιφερειακά υποκαταστήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους φορείς, από την Τετάρτη 16 Νοεµβρίου και για 10 εργάσιµες ηµέρες, έχουν οι παραγωγοί, µετά την έκδοση της πρώτης κατάταξης των δικαιούχων για την εξισωτική του 2016. Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν να µπορούν να κάνουν ένσταση και όσοι κτηνοτρόφοι δεν αιτήθηκαν εξισωτικής κατά τη δήλωση ΟΣ∆Ε. Όσον αφορά την πληρωµή των δικαιούχων «ακούγεται» ότι ο προγραµµατισµός του Οργανισµού Πληρωµών την τοποθετεί τέλος Νοεµβρίου µε αρχές ∆εκεµβρίου. 

Σύνταξη χηρείας και επίδοµα πολύτεκνων δεν κόβουν την ενίσχυση
«Η αναπηρική σύνταξη (που δεν αφορά τον αιτούντα), η σύνταξη χηρείας και το επίδοµα πολυτέκνων δεν αποτελούν λόγο απόρριψης για το Μέτρο 13 της εξισωτικής αποζηµίωσης». Αυτό ανακοίνωσε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Σητείας, έπειτα από διευκρίνιση της αρµόδιας υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Εφόσον παραγωγοί που απορρίπτονται στο µέτρο 13 εµπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, θα πρέπει (στα πλαίσια της ένστασης) να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη του δικαιούχου της εν λόγω σύνταξης/επιδόµατος», κατέληξε στην σχετική ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της ΕΑΣ, Μανώλης Μαυροµατάκης

Πηγή: Agronews.gr