Μαζί με τις συνδεδεμένες υπόλοιπα από Aπόθεμα

Η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Απόθεμα του 2017 ανέρχεται στα 35,6 εκατ. ευρώ.

Στόχος με τη συμπληρωματική πληρωμή να καλυφθούν και νεοεισερχόµενοι και αγρότες νεαρής ηλικίας προκειμένου να έρθουν στον περιφερειακό µέσο όρο αξίας δικαιωµάτων.

Σε μια συμπληρωματική κατανομή που αφορά 14.346 γεωργούς  από το Εθνικό Απόθεμα προχωρά ο Οργανισμός Πληρωμών, η οποία θα περιλαμβάνεται στις πιστώσεις της Πέμπτης  17 Μαΐου μαζί με τις συνδεδεμένες.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2017, σε 44.958 γεωργούς συνολικής αξίας 35,6 εκατ. ευρώ.

Όπως εξηγεί στο Agronews ο αντιπρόεδρος του Οργανισµού Γιώργος Αποστολάκης στην πληρωμή αυτή «υπάρχει ένα ποσό περί τα 3 εκατ. που έχει δεσµευτεί και θα πιστωθεί σε όσους δικαιωθούν από τους παραγωγούς που είναι στον έλεγχο και από αυτούς που υπέβαλλαν ένσταση. Επιπλέον από τον κουµπαρά των 35,6 εκατ. ευρώ του Εθνικού Αποθέµατος για το 2017, µετά την πληρωµή του περασµένου Δεκεµβρίου ύψους 28,5 εκατ. σε 30.936 δικαιούχους, θα πρέπει να καλυφθούν και νεοεισερχόµενοι και αγρότες νεαρής ηλικίας που θέλουµε να φέρουµε στον περιφερειακό µέσο όρο αξίας δικαιωµάτων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2017 σε 44.958 γεωργούς συνολικής αξίας 35,6 εκατ. ευρώ.

Από το σύνολο των 44.958 η συμπληρωματική κατανομή αφορά σε 14.346 γεωργούς. Οι δικαιούχοι γεωργοί δύνανται να ενημερωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login, όπου αναρτήθηκε η ατομική τους πράξη προσδιορισμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2017.Για να είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/ στην επιλογή “Εγγραφή”.

Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/static/files/EgxeiridioEggrafhsOnline2017.p df.

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2017 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Α. Δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2017 σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις είναι ενεργοί γεωργοί:

(α) Νεαρής ηλικίας, που είναι έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης 2017 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2017 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών 2012-2016.

(β) Νεοισερχόμενοι, που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2015 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομα τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι επιλέξιμες εκτάσεις τους για χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα 2017 να είναι από 0,4 εκτάρια στο σύνολο της εκμετάλλευσης. Επίσης, όταν η μοναδιαία αξία όλων των υφιστάμενων δικαιωμάτων των ανωτέρω γεωργών είναι μικρότερη από την αξία του Περιφερειακού Μέσου Όρου του Εθνικού Αποθέματος έτους 2017, τότε αυξάνεται στον Περιφερειακού Μέσου Όρου Εθνικού Αποθέματος έτους 2017.

(γ) Οι γεωργοί με ειδικά μειονεκτήματα, δηλαδή οι δικαιούχοι με «χαμένη αξία» δικαιωμάτων του 2014 (Φόρμα 6), οι οποίοι υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) το 2015 αλλά δεν έλαβαν την αξία των μισθωμένων δικαιωμάτων 2014, επειδή ήταν μισθωτές γης και δικαιωμάτων 2014 και ταυτόχρονα οι ιδιοκτήτες τους δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων το έτος 2015. Στους εν λόγω γεωργούς – μισθωτές, στους οποίους χορηγήθηκαν οριστικά δικαιώματα το έτος 2015 και η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων τους το 2017 υπολείπεται του περιφερειακού μέσου όρου του τρέχοντος έτους, θα γίνει προσαύξηση της αξίας των δικαιωμάτων έως τον περιφερειακό μέσο όρο εθνικού αποθέματος του 2017. 

Μη δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2017 είναι :

  • οι γεωργοί οι οποίοι δεν αιτήθηκαν τη χορήγηση εθνικού αποθέματος έτους 2017 με εμπρόθεσμη ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2017
  • οι μη ενεργοί γεωργοί
  • οι γεωργοί με επιλέξιμες εκτάσεις για χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος μικρότερες των 0,4 εκταρίων
  • οι νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος ως φυσικά ή ως νομικά πρόσωπα ή για λογαριασμό κάποιου νομικού προσώπου (ως διαχειριστές), από το εθνικό απόθεμα το έτος 2015.
  • οι γεωργοί με «χαμένη αξία» δικαιωμάτων του 2014 (Φόρμα 6),που δεν κατέχουν στο έτος 2017 τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκαν το 2015.
  • οι γεωργοί με «χαμένη αξία» δικαιωμάτων του 2014 (Φόρμα 6), όπου η μοναδιαία αξία των χορηγηθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του 2015, είναι ίση ή μεγαλύτερη του περιφερειακού μέσου όρου του εθνικού αποθέματος του 2017.

 

Β. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα χορηγούνται ανά περιφέρεια (ΠΕ1:Βοσκοτόπων, ΠΕ2:Αροσίμων και ΠΕ3:Μονίμων καλλιεργειών) και η μοναδιαία αξία τους ισούται με τον περιφερειακό μέσο όρο (ΠΜΟ) της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης κατά το έτος ενίσχυσης 2017. Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζεται ο Περιφερειακός Μέσος Όρος τόσο του έτους 2017 όσο και οι ετήσιες σταδιακές προσαρμογές του στα έτη 2018 και 2019.

ΠΗΓΗ: AGRONEWS.GR