Κοινοποίηση Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 04/12/2015 έχουν ανακοινωθεί τα προσωρινά δικαιώματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρακαλούνται οι παραγωγοί δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει τις Αιτήσεις τους στην Κοινοπραξία μας να περάσουν από τα γραφεία μας για να τα παραλάβουν και να ενημερωθούν σχετικά.