ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, η βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτυπώνεται για πληροφοριακούς λόγους, αφού τα ποσά θα
είναι προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε1 για τις φορολογικές δηλώσεις 2016.
Για τη λήψη της βεβαίωσης ποσών επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιλέγετε το έτος και εισάγετε τα ακόλουθα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα:
Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή
Τα
τέσσερα (4) τελευταία ψηφία της Αστυνομικής Ταυτότητας:
που
έχετε δηλώσει στη Φορολογική Δήλωση του οικονομικού έτους 2010 για τη βεβαίωση ποσών επιδότησης 2011
που
έχετε δηλώσει στην ΕΑΕ (2006 έως 2015) για τη βεβαίωση ποσών επιδότησης 2006 έως 2015 αντίστοιχα.
Τα 4 τελευταία ψηφία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που έχετε δηλώσει στην ΕΑΕ 2015 (ΜΟΝΟ για τις περιπτώσεις Νομικών Προσώπων και μόνο για το
έτος 2015).
Εκτυπώστε από εδώ τη βεβαίωση (https://www.opekepe.gr/taxattestation.
asp)
 
 
ΠΗΓΗ: agronews.gr
 
 
Κοινοπραξία Αγροτικών Καπνικών Συν/σμών Πιερίας- ΟΣΔΕ Συνεταιριστική