Η αλλαγή του τρόπου εισόδου στις επιδοτήσεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται

Mέχρι και πέρυσι, η άντληση των στοιχείων των επιδοτήσεων των αγροτών, τα βλέπαµε χρησιµοποιώντας τους κωδικούς taxis του καθενός εξ αυτών. Η είσοδος γινόταν από τη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ , από τη «διαδικτυακή ενηµέρωση αγροτών για πληρωµές». Η εφαρµογή µας οδηγούσε στο www.iris.gov.gr και µε την επιλογή του έτους αναφοράς, εκτυπώναµε την κατάσταση δηµοσιοποίησης πληρωµών, στην οποία αποτυπώνονταν όλες οι επιδοτήσεις που εισέπραξε ο δικαιούχος αγρότης για το έτος που µας ενδιέφερε.

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ

(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων
Νομού Καρδίτσας)

Αυτό πλέον είναι παρελθόν, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε να αλλάξει το σύστηµα πρόσβασης.

Έτσι, προσπαθώντας κάποιος να εισέλθει στην εφαρµογή µε τον προαναφερόµενο τρόπο, διαβάζει τα εξής:

«Εάν θέλετε να δείτε πότε πληρωθήκατε και για κάποιο καθεστώς µεταβείτε στο Σύστηµα ∆ηµοσιοποίησης Πληρωµών. Η υπηρεσία διατίθεται µέσω της Καρτέλας του Αγρότη. Για να είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρµογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δηµιουργία προσωπικού λογαριασµού από τη σελίδα Εγγραφή στις Online εφαρµογές του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ξεκινάµε την προσπάθεια εισόδου στην εφαρµογή, κλικάροντας στην «καρτέλα του αγρότη». Μας στέλνει στην εφαρµογή www.osdeopekepe.dikaiomata.gr

Όπου χρήστης είναι το email του καθενός. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι email έχουν όλοι όσοι υποβάλλουν δήλωση καλλιέργειας, είτε αγρότες του ειδικού, είτε αγρότες του κανονικού καθεστώτος. ∆υστυχώς ελάχιστοι έως κανένας δεν έχει κρατηµένα στα στοιχεία αυτά (email και κωδικό πρόσβασης).

Επιπλέον δεν είχαµε νωρίτερα πληροφόρηση προκειµένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να ενηµερώσουµε τους αγρότες και να ψάξουν να βρουν τα ανωτέρω στοιχεία. Οι δε φορείς που συντάσσουν τις δηλώσεις καλλιέργειας, είναι αµφίβολο εάν έχουν κρατήσει τα στοιχεία αυτά στα αρχεία τους, καθώς το θέµα µε τα προσωπικά δεδοµένα που ισχύει από τον Μάιο του 2018, καθιστά την κίνηση αυτή απαγορευτική. Είµαι σίγουρος δε ότι τα έχουν δώσει µαζί µε τη δήλωση καλλιέργειας στους αγρότες και κάπου είναι παρατηµένο. Είµαι σίγουρος, επίσης, ότι ο καθένας που είναι υπόχρεος σε δήλωση καλλιέργειας έχει πολλά παραπάνω από ένα email. Πιθανόν, κάθε φορά που πήγαιναν σε άλλο φορέα για τη σύνταξη της δήλωσης ΟΣ∆Ε, να τους εξέδιδαν νέο email και νέο κωδικό, µη έχοντας και µη βρίσκοντας τους παλιούς.

Και φτάνουµε στο σήµερα: οι λογιστές δεν µπορούν να εισέλθουν στην εφαρµογή, δεν µπορούν να δουν τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 2018 κι ως εκ τούτου, δεν µπορούν να έχουν εικόνα για τις επιδοτήσεις που έχουν εισπράξει και αφορούν το 2018.

Κάποιοι θα επικαλεσθούν τη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία όµως έχει δύο κενά: α) χρειάζεται και η ίδια κωδικούς και β) δεν περιλαµβάνει τις συνδεδεµένες ενισχύσεις που καταβλήθηκαν εντός του 2019, αφορούν το 2018 και θα πρέπει να φορολογηθούν.

Ακόµη δεν µπορώ να καταλάβω το σκεπτικό αυτής της αλλαγής. Προφανώς, όλο και κάτι θα σκέφτηκαν αυτοί που αποφάσισαν να προχωρήσουν στην τροποποίηση, µήπως όµως θα ήταν καλό να µας ενηµερώσουν κιόλας; Για να µπορούµε να αξιολογήσουµε, να ενηµερώσουµε και να αποφασίσουµε πως θα κινηθούµε.

Μέχρι στιγµής, δεν υπάρχει καµία επίσηµη ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο ενηµέρωση ότι «πρέπει να κάνετε αυτό και … τέλος».

Θα ήθελα να ενηµερώσω λοιπόν ότι:

∆εν ενδιαφέρει κανέναν λογιστή το πρόβληµα που έχετε δηµιουργήσει.

Το πρόβληµα είναι του δικαιούχου αγρότη, ο οποίος θα πρέπει να βρει το email που του έχουν φτιάξει και να µας το προσκοµίσει, ώστε να αποκτήσουµε πρόσβαση στην πληροφορία των επιδοτήσεων.

∆ιαφορετικά, όλη η πληροφόρηση των επιδοτήσεων πάει στράφι. Κατ’ επέκταση, θα αποτυπωθούν λανθασµένα στοιχεία για το πιο βασικό: αυτό της ασφάλισης. 

Το χειρότερο όµως είναι άλλο: εξαιτίας της µη αναγραφής των επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν στο 2019 και έπρεπε να φορολογηθούν στο φορολογικό έτος 2018, το τελικό καθαρό φορολογητέο αγροτικό εισόδηµα θα είναι µικρότερο από το πραγµατικό. Όπερ σηµαίνει ότι όσοι αγρότες έχουν κι άλλα εισοδήµατα εξωγεωργικά, έχουν πολλές πιθανότητες το αγροτικό τους εισόδηµα να είναι µικρότερο από το 50% του συνολικού δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήµατος. Άρα να χάσουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη. Άραγε, αυτό το έχει σκεφθεί κανείς από όσους αποφάσισαν να αλλάξουν τον τρόπο εισόδου στην πλατφόρµα των επιδοτήσεων χωρίς να ρωτήσουν κανέναν;

Πλατφόρµα για τις 60 ηµέρες

Προς το ΥΠΑΑΤ: Για να προχωρήσει η πλατφόρµα της εξόφλησης των 60 ηµερών, θα πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές. Κοινώς, να ρωτήσετε κάποιους που γνωρίζουν τα προβλήµατα που δηµιουργούνται. Αλλιώς 
η εφαρµογή θα µείνει ανενεργή. Ίδωµεν…

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ»

Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου είναι ένα έσοδο που καταχωρείται στο έτος που εισπράττεται, προστίθεται στα λοιπά αγροτικά έσοδα και συµπεριλαµβάνεται στο τζίρο του έτους.

πηγή: agronews.gr