ΦΕΚ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 2016

ΣΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙBAΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.pdf (157237)

 

ΟΣΔΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ