ΦΕΚ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 13 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ)

ΣΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 13  "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ"

 

exisotiki_neopaa.pdf (171810)

 

 

 

 

ΟΣΔΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ