ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Αθήνα, 12 Μαΐου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παράταση χρόνου υποβολής των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης
O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, προχώρησε στην υπογραφή Απόφασης με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, έως τις 15/06/2017
 
ΠΗΓΗ: minagric.gr