Επιπλέον διευκολύνσεις για ένταξη στο 14χίλιαρο

Χωρίς τις επιδοτήσεις θα υπολογίζεται το αγροτικό εισόδημα για την ένταξη στο Μέτρο 6.3 Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων που ανοίγει στις 22 Μαρτίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Agronews.

Για την ένταξη στο Μέτρο 6.3 το αγροτικό εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι 3.000 ευρώ για να είναι κάποιος δικαιούχος, ενώ, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση δίδεται η δυνατότητα να υπολογιστεί ο μέσος όρος του ατομικού αγροτικού εισοδήματος και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών από τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία των ετών 2016, 2017 και 2018 (φορολογικές δηλώσεις των ετών 2017, 2018 και 2019 αντίστοιχα) με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η υποβολή φορολογικών στοιχείων (Ε1 και Ε3) και εκκαθάριση αυτών για το φορολογικό έτος 2018.

Επιπλέον, στις 18 Μαρτίου, λήγει και η διαβούλευση για τη νέα βάση των κριτηρίων μοριοδότησης, η οποία προτείνεται από τις διαχειριστικές αρχές να διαμορφωθεί στα 50 μόρια.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την πρόταση για τα νέα κριτήρια

 

Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου είναι τα εξής:

  1. Δικαιούχοι της 1ης προκήρυξης του μέτρου είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόμενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2018.

  2. Οι υποψήφιοι έχουν μέσο όρο ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2016, 2017 και 2018, από 0,01 ευρώ έως και 3.000 € και μέσο όρο των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2016, 2017 και 2018 (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 €.

  3. Επιπλέον, η γεωργική εκμετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 5.000 € έως και 7.999 € στην αρχική κατάσταση.

  4. Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2018.

  5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.

  6. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο δικαιούχος δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

  7. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη στο μέτρο είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης.

ΠΗΓΗ:AGRONEWS.GR