Επανεντάσσονται στην εξισωτική αποζημίωση οι συνταξιούχοι χηρείας

Συγκεκριμένα, οι αγρότες που λάμβαναν σύνταξη χηρείας θεωρούντουσαν «άμεσα συνταξιούχοι» και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσαν να λάβουν την εξισωτική αποζημίωση του 2019, κάτι που διορθώνεται για τις φετινές ενισχύσεις. Μένει βέβαια να φανεί, αν αυτή η απόφαση θα ανοίξει το δρόμο για την καταβολή των ενισχύσεων που έχασαν πέρσι.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το αρμόδιο για την πρόσκληση Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαρθρωτικών Παρεμβάσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχει προκηρυχθεί το Μέτρο 13 που αφορά στην εξισωτική αποζημίωση με τα ποσά να καθορίζονται στα 12,5 ευρώ ανά στρέμμα για αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές, 8,1 ευρώ για τις μειονεκτικές και 3,2 ευρώ για τις πρώην μειονεκτικές περιοχές.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει:

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο της διαρκούς παρέμβασής του για την επίλυση ζητημάτων που παρατηρούνται στον πρωτογενή τομέα, επανεντάσσει τους παραγωγούς που είναι παράλληλα δικαιούχοι συντάξεων χηρείας στο Μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βορίδης αποκατέστησε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη ηγεσία του ΥπΑΑΤ (Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) τροποποιώντας την απόφαση 562/2019 με την οποία οι δικαιούμενοι σύνταξης χηρείας εξαιρούνταν από το δικαίωμα να λαμβάνουν Εξισωτική Αποζημίωση του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση αποσαφηνίζεται ο όρος της «ενεργούς επαγγελματικής δραστηριότητας» σε σχέση με την κατηγορία κύριας σύνταξης από τον ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου και επανεντάσσονται στους δικαιούχους του Μέτρου 13, μετά την ηλεκτρονική επεξεργασία - διασταύρωση των στοιχείων τους με τα δεδομένα του ΕΦΚΑ και της ΗΔΙΚΑ, οι αιτούντες παραγωγοί στους οποίους καταβάλλεται κύρια σύνταξη λόγω θανάτου από μεταβίβαση στο πρόσωπο τους, εφόσον πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με το Ενωσιακό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

πηγή: agronews.gr