Έως 3 Μαρτίου η καταβολή των συνδεδεμένων σε σιτάρι, σπαράγγια, ψυχανθή και όσπρια, μαζί και οι εκκρεμότητες τσεκ

Για «εκκρεμότητα που πρέπει να τελειώσει» ώστε να προχωρήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις επόμενες πληρωμές, μίλησε στον ΑγροΤύπο ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού κ. Γ. Κέντρος, αναφερόμενος στην επικείμενη πληρωμή των τεσσάρων πρώτων καθεστώτων συνδεδεμένης ενίσχυσης (σκληρό σιτάρι, κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, σπαράγγια), η οποία αρχικά αναμενόταν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και από ότι φαίνεται θα πραγματοποιηθεί έως την ερχόμενη Παρασκευή (3 Μαρτίου). Πάντως αλλαγές αναμένονται στο ύψος των τιμών των συνδεδεμένων σε σχέση με αυτές που ίσχυσαν πέρσι στα παραπάνω καθεστώτα. Σημειώνεται ότι στην επικείμενη πληρωμή θα τακτοποιηθούν και οι εκκρεμότητες για έναν σημαντικό αριθμό παραγωγών που δεν είχαν πληρωθεί το τσεκ του 2016 για λόγους που σχετίζονται με διασταυρώσεις ή καθυστερημένη μεταφορά στοιχείων από το Υπουργείο Οικονομικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάνω η τιμή στο σιτάρι και στα σπαράγγια, χαμηλότερα στα όσπρια και στα ψυχανθή

Αλλαγές αναμένονται στο ύψος των τιμών των συνδεδεμένων σε σχέση με αυτές που ίσχυσαν πέρσι, χωρίς όμως οι ιθύνοντες στον Οργανισμό να έχουν καταλήξει ακόμη στο τελικό ύψος τους, κάτι που αναμένεται να καθοριστεί έως την ερχόμενη Τρίτη. Υψηλότερες πάντως, αναμένοντες οι τιμές στις συνδεδεμένες για το σιτάρι και τα σπαράγγια, ενώ χαμηλότερες εκτιμάται ότι θα είναι για τα όσπρια (περίπου 18 ευρώ/ στρέμμα) και τα ψυχανθή (16 ευρώ/ στρέμμα). Μόλις καθοριστούν οι τιμές των συνδεδεμένων θα γνωστοποιηθεί και το ύψος των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν.

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων μαζί με Αιτήσεις ΟΣΔΕ

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θα υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στη διαδικασία των μεταβιβάσεων των δικαιωμάτων σε σχέση με ό,τι ίσχυσε πέρσι. Μόνη εκκρεμότητα η αλλαγή μιας διατύπωσης που αναφέρεται σε μεταβίβαση βοσκοτόπων, κάτι που δεν υφίσταται, όπως διευκρίνισε ο ίδιος καθώς οι βοσκότοποι είναι δημόσιοι. «Ο κτηνοτρόφος μεταβιβάζει δικαιώματα και ζωικό κεφάλαιο. Τον βοσκότοπο τον δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον τα δικαιώματα προκύπτουν από βοσκότοπο», τόνισε. Σημειωτέον πως ο κτηνοτρόφος δύναται να μεταβιβάσει ζωικό κεφάλαιο και να κρατήσει δικαιώματα, ακόμη κι αν ο αγοραστής, είναι εκτός του νομού του. Απαραίτητη προϋπόθεση, τα δικαιώματα να είναι εκτατικά και όχι ειδικά, γιατί τότε χάνονται. Οι αιτήσεις ΟΣΔΕ αναμένεται, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ξεκινήσουν μέσα στον Μάρτιο και θα γίνουν μαζί με τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι τα βασικά που ίσχυαν και πέρσι αναφορικά με τις μεταβιβάσεις ήταν τα εξής:

  • Μεταβιβάσεις χωρίς γη με ποινή 20% υπέρ Αποθέματος: Σε όλα τα είδη µεταβίβασης χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος, µε εξαίρεση µόνο τις περιπτώσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς και µεταξύ συγγενών πρώτου βαθµού.
  • Όποιος μεταβιβάζει μπορεί ταυτόχρονα να γίνει και αποδέκτης δικαιωμάτων: Ο μεταβιβαστής δικαιωμάτων το 2016, μπορεί ταυτόχρονα να είναι και αποδέκτης δικαιωμάτων χωρίς περιορισμό από άλλο γεωργό, αρκεί οι σχετικές αιτήσεις να γίνουν ως τις 15 Ιουνίου 2016, οπότε και λήγει η προθεσμία.
  • Μεταβίβαση δίνει τσεκ σε αποδέκτη ενεργό αγρότη: Tις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2016 θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί ο αποδέκτης μεταβίβασης δικαιωμάτων, ειδάλλως η αίτηση μεταβίβασης δεν μπορεί να παράξει αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να λάβει άμεσες ενισχύσεις το 2016.
  • Αποδέκτης ενταγμένος στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών: Σε περίπτωση που ο αποδέκτης αίτησης μεταβίβασης έχει ενταχθεί το 2015 στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, δεν δύναται να λάβει άμεσες ενισχύσεις άνω των 1.250 ευρώ.
 
ΠΗΓΗ:agrotypos.gr