Ενημέρωση για Περιφερειοποίηση και Διευκρινήσεις για Ενστάσεις Περιφερειοποίησης / Επιλεξιμότητας

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά τη δήλωση των αγροτεμαχίων σας στη νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2016, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην Ατομική Πράξη Προσδιορισμού Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης που έχετε στα χέρια σας.

Τα αγροτεμάχια που θα δηλωθούν θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια περιφέρεια με αυτή που έχει οριστεί στα Δικαιώματα σας για να μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε. Διαφορετικά κινδυνεύετε να χάσετε τα δικαιώματα αυτά. Για παράδειγμα έχετε δικαιώματα από περιφέρεια αροτριαίων, και το αγροτεμάχιο που δηλώνετε ανήκει σε περιφέρεια βοσκοτόπων, τότε δε θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα δικαιώματα σας με αυτό.

Να σας επισημάνουμε ότι για τις ενστάσεις Περιφερειοποίησης ότι με την ένσταση ο παραγωγός ουσιαστικά επιβεβαιώνει σε ποια περιφέρεια (ενότητα) ήταν το αγροτεμάχιο του το 2013.

Τέλος,  όσον αφορά τις ενστάσεις επιλεξιμότητας, κύριο ρόλο στην έγκριση απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η απόδειξη της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, όταν δηλώνετε καλλιέργεια “Αγρανάπαυση” και κρίνεται το αγροτεμάχιο μη επιλέξιμο, κατά την ένσταση ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα κρίνει είτε απ’ τους χάρτες είτε από επιτόπιο έλεγχο αν το αγροτεμάχιο έχει οργωθεί μια φορά το χρόνο ή αν πρόκειται για αγροτεμάχιο με δέντρα, αυτά να έχουν κλαδευτεί έστω μια φορά στα δύο χρόνια. Διαφορετικά η ένσταση θα απορριφθεί.

 
 

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 133724-17-12-15-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ.doc.pdf (185179)

 

Διοικητικες Πραξεις ΕΑE 2015_12-2015.pdf (128637)

 
 
Κοινοπραξία Αγροτικών Καπνικών Συν/σμών Πιερίας- ΟΣΔΕ Συνεταιριστική