ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

Ενημερώνουμε τους Κτηνοτρόφους (Αιγοπροβατοτρόφους) της ΟΣΔΕ Συνεταιριστικής, ότι στα πλαίσια του Διοικητικού Ελέγχου των Συνδεδεμένων ενισχύσεων (αρθ.52 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1307/2013), θα πρέπει έως 7/3/2016 να περάσουν από τα γραφεία μας για την ενημέρωση του Μητρώου τους και την υποβολή αντιγράφου του στην Π.Δ. ΟΠΕΚΕΠΕ Πιερίας.

 

επισυναπτόμενο αρχείο:

38404_120216.pdf (700647)