Ειδικό πριμ 36,7 ευρώ για ντόπιες ποικιλίες σιτηρών

Ενίσχυση στα 36,7 ευρώ το στρέµµα στα χειµερινά σιτηρά, 52,4 στα ψυχανθή και 60 ευρώ στα αρωµατικά φυτά προσφέρει σε όσους αγρότες φυτέψουν τοπικές ποικιλίες το Μέτρο 10.1.10 « Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση».

Το θεσµικό πλαίσιο για το συγκεκριµένο µέτρο θα εκδοθεί εντός του Ιουλίου σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που παρουσιάστηκε κατά την Επιτροπή Παρακολούθηση των Προγραµµάτων, µε την προκήρυξη να ακολουθεί τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για ένα µέτρο που λειτουργεί ουσιαστικά στα πρότυπα των «Σπάνιων Φυλών» αλλά για τη φυτική παραγωγή πριµοδοτώντας όποιον αγρότη επιθυµεί να φυτέψει τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες χρησιµοποιώντας πολλαπλασιαστικό υλικό είτε από τον ΕΛΓΟ είτε ιδιοπαραγόµενο.

 

 

Μόνο σε τόπους που ευδοκιµούν

Οι καλλιέργειες που µπορούν να ευνοηθούν και από τα δύο παραπάνω Μέτρα περιλαµβάνουν τοπικές ποικιλίες από αρωµατικά φυτά (τσάι του βουνού, ρίγανη, κάππαρη), δενδρώδεις καλλιέργειες (ροδάκινα, µήλα, αµύγδαλα κ.ά.), αµπελώνες, ψυχανθή και σιτηρά. Η ενίσχυση στο Μέτρο προστασίας τοπικών ποικιλιών θα λαµβάνεται για την καλλιέργεια µόνο σε τόπους που ευδοκιµούν αυτές οι ποικιλίες. Για παράδειγµα η ρίγανη λαµβάνει ενίσχυση µόνο για την καλλιέργειά της στον Όλυµπο (Πιερία, Λάρισα), στα Τρίκαλα και στη Λακωνία, ή το όψιµο ροδάκινο Νάουσας, µόνο στην Ηµαθία.

 

Ύψος ενίσχυσης

Τα ποσά στήριξης σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης:

-Χειµερινά σιτηρά: 36,7 ευρώ

-Ψυχανθή: 52,4 ευρώ

-∆ενδρώδεις-θάµνοι-λοιπά µικρά κα ποφόρα: 90 ευρώ

- Ελιά: 62,1 ευρώ

-Αµπέλια: 72,9 ευρώ

-Κηπευτικά: 60 ευρώ

-Φαρµακευτικά, αρωµατικά: 60 ευρώ

 

Συνδυασµός µε βιολογική γεωργία για έξτρα ποσό ενίσχυσης

Το ενδιαφέρον µε αυτό το µέτρο είναι πως µπορεί να συνδυαστεί για ένα έξτρα πριµ από τους δικαιούχους βιολογικής γεωργίας. Τέλος, σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το προσχέδιο του Υποµέτρου «10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση», οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν τη δέσµευση να καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυσµούς – ποικιλίες, σε συγκεκριµένες περιοχές κατανοµής ανά πληθυσµό και ενισχύονται για την απώλεια εισοδήµατος που η καλλιέργεια αυτή τους επιφέρει. Επίσης δεσµεύονται να συνεργάζονται και να χορηγούν δείγµα σπόρου ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία στις υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ:agronews.gr