ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΟΓΑ

Σε συνημμένο αρχείο θα βρείτε την εγκύκλιο για τους συνταξιούχους ΟΓΑ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.pdf (742935)