Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζωών | Επιλέξιμες Φυλές

Ποιες φυλές είναι επιλέξιμες;

 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.9 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 10.1, του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. Στόχος της Δράσης είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης.

| Δικαιούχοι |

| Νομοθεσία |

  • Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης 10.1.09 είναι όλη η Χώρα
  • Τομείς παρέμβασης είναι οι φυλές των ζώων ανά περιοχή κατανομής, όπως αυτές εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα των επιλέξιμων φυλών:

 

Είδος Ζώου Φυλή Περιοχή Περιοχή
Υπεύθυνο ΚΖΓΠ για
τήρηση γενεαλογικών
βιβλίων
Βοοειδή Τήνου Κυκλάδες Αθήνας
Κέας Κυκλάδες Αθήνας
Κατερίνης Θεσσαλία
Κεντρική Μακεδονία
Ήπειρος
Καρδίτσας
Συκιάς Όλη η χώρα Θεσσαλονίκης
Ελληνικός βούβαλος Υγρότοποι σε όλη την χώρα Θεσσαλονίκης*, Δράμας,
Ιωαννίνων, Καρδίτσας,
Αθήνας
Ελληνική βραχυκερατική Όλη η χώρα Αθήνας, Ιωαννίνων*,
Θεσσαλονίκης,
Καρδίτσας, Δράμας
Πρόβατα Καταφυγίου Δυτική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Θεσσαλονίκης
Ρουμλουκίου Δυτική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Θεσσαλονίκης
Ορεινό Ηπείρου Ήπειρος Ιωαννίνων
Ικαρίας Νομός Σάμου Αθήνας
Λευκίμης Κέρκυρα Ιωαννίνων
Κατσικά Ήπειρος Ιωαννίνων
Άργους Πελοπόννησος Αθήνας
Ζακύνθου Ζάκυνθος Αθήνας
Φλώρινας – Πελαγονίας όλη η Μακεδονία Θεσσαλονίκης
Σαρακατσάνικο όλη η χώρα Αθήνας, Θεσσαλονίκης,
Ιωαννίνων, Καρδίτσας,
Δράμας*
Γλώσσας Σκοπέλου Μαγνησία
Λάρισα
Βόρειες Σποράδες
Θεσσαλία
Φθιώτιδα
Καρδίτσας
Κύμης Εύβοια Αθήνας
Αγρινίου Αιτωλοακαρνανία
Άρτα
Αθήνας, Ιωαννίνων*
Δράμας Δράμα
Ανατολική Μακεδονία
Θράκη
Δράμας
Θράκης όλη η Θράκη Δράμας
Καλαρρύτικο Ήπειρος
Θεσσαλία
Αιτωλοακαρνανία
Δυτική Μακεδονία
Ιωαννίνων, Καρδίτσας*,
Αθήνας, Θεσσαλονίκης
Πηλίου όλη η Θεσσαλία
Φθιώτιδα
Ευρυτανία
Καρδίτσας
Σερρών Νομός Σερρών
Κεντρική Μακεδονία
Ανατολική Μακεδονία
Θράκη
Θεσσαλονίκης
Αίγες Σκοπέλου Βόρειες Σποράδες
Μαγνησία
Λάρισα
Καρδίτσας
Χοίροι Εγχώριος Ελληνικός
Χοίρος
όλη η χώρα Αθήνας, Ιωαννίνων,
Θεσσαλονίκης,
Καρδίτσας, Δράμας
Ιπποειδή Ηλείας Ζάκυνθος
Πελοπόννησος
Αιτωλοακαρνανία
Αττική
Αθήνας
Πηνείας Ζάκυνθος
Πελοπόννησος
Αιτωλοακαρνανία
Αττική
Αθήνας
Θεσσαλίας Θεσσαλία
Φθιώτιδα
Ευρυτανία
Καρδίτσας
Σκύρου όλη η χώρα Καρδίτσας,
Θεσσαλονίκης,
Ιωαννίνων, Αθήνας*
Πίνδου Ήπειρος
Μακεδονία
Θεσσαλία
Στερεά Ελλάδα
Αθήνας, Καρδίτσας,
Θεσσαλονίκης*,
Ιωαννίνων, Αθήνας
Μεσσαρά Πελοπόννησος
Κρήτη
Αθήνας

 

ΠΗΓΗ: agrosymboulos.gr