Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία-κτηνοτροφία: Ιούλιος 2018

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Ιούλιο 2018, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:  

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 3,7% έναντι μείωσης 5,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2017 με τον Ιούλιο 2016.


Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2018, παρουσίασε αύξηση 2,4% .
Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Αύγουστος 2017-Ιούλιος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αύγουστος 2016-Ιούλιος 2017, παρουσίασε σταθερότητα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Ιουλίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017, παρουσίασε αύξηση 3,8% έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2017 με τον Ιούλιο 2016. 
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2018, παρουσίασε σταθερότητα.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Αύγουστος 2017-Ιούλιος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αύγουστος 2016-Ιούλιος 2017, παρουσίασε αύξηση 1,9%.

Η αύξηση του Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 3,7%, τον μήνα Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017, οφείλεται κυρίως: 

  • στην αύξηση κατά 4,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: λαχανικά και κηπευτικά, φρούτα, κτηνοτροφικά φυτά, πατάτες και σπόροι.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 3,8%, τον μήνα Ιούλιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2017, οφείλεται: 

  • στην αύξηση κατά 4,5% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ενέργεια και λιπαντικά, ζωοτροφές, λοιπά αγαθά και υπηρεσίες.
  • στην αύξηση κατά 0,4% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

 πηγή: neapaseges.gr