Χωρίς ΑΤΑΚ και ιδιόκτητα αγροτεμάχια μπλεγμένα με κληρονομιές και αναδασμό

Εξαιρούνται από την αναγραφή ΑΤΑΚ τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, όσα είναι ακτημονικά και εκείνα των αναδασμών που δεν ολοκληρωθήκαν, διευκρινίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, περί των διαδικασιών χορήγησης των ενισχύσεων, δεκαπέντε περίπου ημέρες πριν την ολοκλήρωση υποβολής των φετινών αιτήσεων ΟΣΔΕ (στις 15 Ιουνίου).

Λίγο πριν κλείσει το φετινό ΟΣΔΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει εγκύκλιο με όλη τη διαδικασία της υποβολής δηλώσεων, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη με τα δικαιώματα και τις ενισχύσεις του 2018.

Ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των παραγωγών, καθώς εκφράζονται φόβοι για απώλεια δικαιωμάτων και ενισχύσεων, φαίνεται να κλείνει με αυτές τις «εξαιρέσεις», όπως τις ορίζουν ο αρμόδιος οργανισμός πληρωμών και το υπουργείο.

 

 
πιπλέον στην ίδια εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ Επισημαίνεται ότι όταν εκτάσεις εξ αδιαιρέτου χρησιμοποιούνται από κοινού, οι συνιδιοκτήτες δηλώνουν το ποσοστό κατοχής που τους αναλογεί.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η δήλωση και αποτύπωση των αγροτεμαχίων σε ψηφιακή μορφή στο χαρτογραφικό υπόβαθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τεκμήριο ιδιοκτησίας.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών. Για τα εν λόγω αγροτεμάχια είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΤΑΚ όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη ..

Εξαιρέσεις από την αναγραφή του ΑΤΑΚ

1) Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς 

2) Αγροτεμάχια που είναι ακτημονικά 

3) Αγροτεμάχια  αναδασμών που δεν ολοκληρωθήκαν

Επισημαίνεται ότι όταν εκτάσεις εξ αδιαιρέτου χρησιμοποιούνται από κοινού, οι συνιδιοκτήτες δηλώνουν το ποσοστό κατοχής που τους αναλογεί.

Στην Ενιαία Αίτηση, στο πεδίο [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;], συμπληρώνεται [ΝΑΙ] και στα μεν πεδία των εκτάσεων αγροτεμαχίου/καλλιεργειών συμπληρώνεται το 100% αυτών, στο δε πεδίο [Ποσοστό%], το αντίστοιχο ποσοστό νόμιμης κατοχής για κάθε αιτούντα. Τονίζεται ότι, εφόσον ο γεωργός, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, έχει στη νόμιμη κατοχή του το 100% του αγροτεμαχίου, δε γίνεται χρήση των πεδίων [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;] και [Ποσοστό%]. 

Το πεδίο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χαρακτηρίζεται βάσει της δήλωσης ως: 

  • Ιδιόκτητο (Ι), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη. 
  • Ενοικιαζόμενο (Ε), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου μη ιδιόκτητη. 
  • Μεικτό (Μ), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εν μέρει ιδιόκτητη. 

Διευκρινίζεται ότι η δήλωση και αποτύπωση των αγροτεμαχίων σε ψηφιακή μορφή στο χαρτογραφικό υπόβαθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τεκμήριο ιδιοκτησίας.

ΠΗΓΗ:agronews.gr