Ανάρτηση Καταστάσεων Εξισωτικής Αποζημίωσης

Ανάρτηση καταστάσεων Εξισωτικής Αποζημίωσης

(Δικαιούχων και Απορριπτέων)

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15/01/2016  αναρτήθηκαν από το Φορέα μας (Κοινοπραξία Αγροτικών Καπνικών Συνεταιρισμών Πιερίας) στους κατά τόπους πίνακες ανακοινώσεων των τοπικών κοινοτήτων του νόμου μας, οι ονομαστικές καταστάσεις των Δικαιούχων του Μέτρου 211-212 (Εξισωτικής Αποζημίωσης) και οι ονομαστικές καταστάσεις των Απορριπτέων.

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εγγράφως στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ του νομού Πιερίας ή στον Φορέα μας.

Διευκρινίζουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν τροποποίησης φορολογικών δηλώσεων όσον αφορά τη Διεύθυνση κατοικίας. Μπορούν όμως να γίνουν τροποποιήσεις φορολογικών δηλώσεων που αφορούν γεωργικά εισοδήματα λόγω λάθους της αρμόδιας ΔΟΥ ή λόγω υπαιτιότητας του φορολογούμενου και γίνονται δεκτές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων εξισωτικής Αποζημιώσεις είναι 10 εργάσιμες ημέρες και λήγει στις 29 Ιανουαρίου 2016.

 

Συννημένα θα βρείτε την εγκύκλιο των ενστάσεων και τα έντυπα των ενστάσεων:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.pdf (163378)

ΕΝΣΤΑΣΗ _ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.pdf (29604)

ΑΙΤΗΣΗ Υ.Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4.pdf (3419115)

 

 

Κοινοπραξία Αγροτικών Καπνικών Συν/σμών Πιερίας- ΟΣΔΕ Συνεταιριστική