ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2018 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2018

Μετά από σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σας ενημερώνουμε ότι, καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης  υποβολής  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018, ορίζεται η 15/06/2018.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2018 ως την Δευτέρα, 2/7/2018.

Σημειώνεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα  οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης παρατείνεται ως την Τρίτη, 10/07/2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ - η ημερομηνία κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει στην κατοχή του τα δηλωθέντα αγροτεμάχια για το έτος 2018, παραμένει η  31/05/2018

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.opekepe.gr/one.asp?id=311655299&year=2018&cat=A

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ βρίσκεται στο παρακάτω αρχείο  anakoinwsh_paratash_ypovolhs_eae2018.pdf (380845)