3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»

ΣΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ: 

 

3prosklisi_bio_kalliergies_030317.pdf (192817)