15 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Υπενθυμίζουμε στους παραγωγούς όλης της Ελλάδας ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων καλλιέργειας είναι η 15/06/2017.

Όποιος παραγωγός υποβάλλει τη δήλωσή του μετά τις 15/6/2017 και μέχρι τις 11/7/2017, θα του καταβληθεί η ενίσχυση με ποινή:
3% επί της βασικής του ενίσχυσης και
1% επί των συνδεδεμένων ενισχύσεων
για καθε εργάσιμη μέρα καθυστέρησης υποβολής.

Μετά τις 11/7/2017 καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.