ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΣΔΕ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

Για την εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να εφοδιαστείτε με τα παρακάτω δικαιολογητικά

 

ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ

1.       Εκκαθαριστικό του έτους 2014

2.      Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

3.      Αντίγραφο βιβλιαρίου ασφάλισης, όπου αναφέρεται ο αριθμός ασφάλισης και ο Α.Μ.Κ.Α.

4.      Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, όπου αναφέρεται ο ΙΒΑΝ

5.      Αντίγραφο πρόσφατου Ε9 ή συμβόλαιο που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή αγροτεμαχίων

6.      Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων (ετήσια, πολυετή ή δεκαπενταετίας ενοικιαστήρια)

7.      Τιμολόγια και καρτελάκια πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βαμβακιού

8.      Αντίγραφο νέου τύπου Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων

9.      Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους)

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1.      Στοιχεία ψεκαστικού (κατηγορία, κατασκευαστής, αρ. σειράς, εμπορική ονομασία, παλαιότητα, δήλωση πιστότητας, αρ. δεξαμενών, χωρητικότητα δεξαμενής, αρ. ακροφυσίων και μήκος βραχιόνων)

Ή

2.      Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, τρίτου προσώπου, ψεκασμού καλλιεργειών, που θα αναφέρονται τα εξής (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ. , διεύθυνση, τηλέφωνο, κατηγορία Ε.Ε.Γ.Φ. και στοιχεία ταυτοποίησης Ε.Ε.Γ.Φ.)

 

 

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ

1.      Ε1 του έτους 2014

2.      Ειδοποιητήριο του ΟΓΑ

3.      Άδεια κυκλοφορίας των γεωργικών μηχανημάτων

4.      ΟΣΔΕ του 2014 (για παραγωγούς που κάνουν πρώτη φορά σε εμάς δήλωση)

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.doc (82944)

            ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΩΝ

            ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.doc (34304)

            ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΛΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ.docx (15340)

 

ΟΣΔΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ