Αρχείο άρθρων

Ακόμα και για τις 17 Οκτωβρίου παίζει το τσεκ με προκαταβολή 70%

Όλα δείχνουν πως φέτος το τσεκ θα µπει στους λογαριασµούς των δικαιούχων αγροτών νωρίτερα και µάλιστα θα πιστωθεί το υψηλότερο δυνατό ποσοστό. Οι επιτελείς της πλατείας Βάθη ετοιµάζουν να στείλουν στην ΕΕ έως τις 31/8, όπως τους ζητήθηκε, επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τον αντίκτυπο της...
Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 25/05/2018, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα...
Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζωών | Επιλέξιμες Φυλές

Ποιες φυλές είναι επιλέξιμες;   Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.9 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 10.1, του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. Στόχος της Δράσης είναι η παροχή...
Διαβάστε περισσότερα

ΥπΑΑΤ: Νέα παράταση ημερομηνιών για τα Σχέδια Βελτίωσης (1/8/2018 15:08)

Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι, ύστερα από αίτημα του ΓΕΩΤΕΕ και με γνώμονα τη διευκόλυνση της διαδικασίας, υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) σχετικά με τη χορήγηση ολιγοήμερης τεχνικής παράτασης. Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες ορίζονται ως εξής: α) Ως προθεσμία...
Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τις Ομάδες Παραγωγών

Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά...
Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά την λειτουργία νέου συστήματος για την εγγραφή φορέων και των διαχειριστών τους στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζοντας τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες προσαρμόζει τη διαδικασία εγγραφής των φορέων και των διαχειριστών τους στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών προκειμένου αυτή να ολοκληρώνεται σε ταχύτερο χρόνο. Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή στο νέο σύστημα ολοκληρώνεται...
Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι παραγωγοί σε σχέση με τους Δασικούς χάρτες

Σε συνέχεια των παρακάτω ενημερώσεων:  1) από 09/03/2018 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με Θέμα: "Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση για επικάλυψη αγροτεμαχίων με τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες (Β΄ και Γ΄ φάση ανάρτησης)" (αναρτημένη στο site ΟΠΕΚΕΠΕ) προς τους...
Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση εκκαθάρισης πληρωμής αιτήσεων δικαιούχων του Μ 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του ΠΑΑ 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των...
Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πριμ 36,7 ευρώ για ντόπιες ποικιλίες σιτηρών

Ενίσχυση στα 36,7 ευρώ το στρέµµα στα χειµερινά σιτηρά, 52,4 στα ψυχανθή και 60 ευρώ στα αρωµατικά φυτά προσφέρει σε όσους αγρότες φυτέψουν τοπικές ποικιλίες το Μέτρο 10.1.10 « Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση». Το θεσµικό πλαίσιο για το...
Διαβάστε περισσότερα