ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

"Σας ενημερώνουμε οτι αναρτήσαμε, στο μενού της Εξατομίκευσης,  τα
στοιχεία της Προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης έτους 2019 για ενημέρωση
των δικαιούχων.

Η πληρωμή θα εκτελεστεί την Πέμπτη 24/10/2019 και τα ποσά θα είναι
διαθέσιμα για τους παραγωγούς που έχουν επιλέξει ως τράπεζα την Πειραιώς
το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ενώ για τους υπόλοιπους απο την Παρασκευή
25/10/2019 το απόγευμα."