Δηλώσεις ΟΣΔΕ και Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ξεκινάν μαζί

Δίχως συνταρακτικές αλλαγές ως προς το πλαίσιο του 2016 πρόκειται να γίνουν το 2017 οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, που προβλέπεται να ανοίξουν, ταυτόχρονα με τις δηλώσεις ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ) 2017.

Σε όλα τα είδη µεταβίβασης χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος.

-Μεταβιβάσεις χωρίς γη με ποινή 20% υπέρ Αποθέματος

Σε όλα τα είδη µεταβίβασης χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος, µε εξαίρεση µόνο τις περιπτώσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς και µεταξύ συγγενών πρώτου βαθµού.

Σημειωτέον πως ο κτηνοτρόφος δύναται να μεταβιβάσει ζωικό κεφάλαιο και να κρατήσει δικαιώματα, ακόμη κι αν ο αγοραστής, είναι εκτός του νομού του. Απαραίτητη προϋπόθεση, τα δικαιώματα να είναι εκτατικά και όχι ειδικά, γιατί τότε χάνονται.

-Όποιος μεταβιβάζει μπορεί ταυτόχρονα να γίνει και αποδέκτης δικαιωμάτων

Ο μεταβιβαστής δικαιωμάτων το 2016, μπορεί ταυτόχρονα να είναι και αποδέκτης δικαιωμάτων χωρίς περιορισμό από άλλο γεωργό, αρκεί οι σχετικές αιτήσεις να γίνουν ως τις 15 Ιουνίου 2016, οπότε και λήγει η προθεσμία.

-Μεταβίβαση δίνει τσεκ σε αποδέκτη ενεργό αγρότη

Tις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2016 θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί ο αποδέκτης μεταβίβασης δικαιωμάτων, ειδάλλως η αίτηση μεταβίβασης δεν μπορεί να παράξει αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να λάβει άμεσες ενισχύσεις το 2016.

-Αποδέκτης ενταγμένος στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών

Σε περίπτωση που ο αποδέκτης αίτησης μεταβίβασης έχει ενταχθεί το 2015 στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, δεν δύναται να λάβει άμεσες ενισχύσεις άνω των 1.250 ευρώ.

Αλέξανδρος Μπίκας