ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Η Δ/νση Δασών Πιερίας ενημερώνει, όσους έχουν υποβάλει αίτηση για εξαγορά κλπ εκτάσεων (άρθρα 47 και 47β του Ν.998/79), ότι θα πρέπει να προσκομίσουν τοπογραφικό διάγραμμα των εκτάσεων σε ψηφιακή μορφή (ΕΓΣΑ 87, dxf 2000) το αργότερο έως τις 14/11/2018.


Ιδιαίτερα επισημαίνεται στους αγρότες της περιοχής μας ότι η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος εντός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι αναγκαία για την έγκαιρη καταχώρηση των εκτάσεων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΣΔΕ. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2351045567, 2351045569, 2351045566 
Email: zaman@damt.gov.gr, kgalinos@damt.gov.gr, geomaras@damt.gov.gr 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Γεώργιος Μαυρίδης 
Δασολόγος με Α΄ βαθμό