Αιτήσεις για μαθήματα φυτοπροστασίας

Από Δευτέρα 24 Αυγούστου οι αιτήσεις για τα μαθήματα κατάρτισης φυτοπροστασίας του ΕΛΓΟ.

 

Στο Κέντρο «Δήμητρα» μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα 24 Αυγούστου, οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης για τις εξετάσεις πιστοποίησης ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 12 ωρών και δωρεάν, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του ακολουθούν οι εξετάσεις, των οποίων το παράβολο ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΛΓΟ

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ανταποκρινόμενος στην προσπάθεια του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( ΥΠΑΠΕΝ) , για παροχή στον Έλληνα αγρότη ποιοτικών υπηρεσιών με την ελάχιστη οικονομική επιβάρυνσή του, ανακοινώνει ότι στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές του θα υλοποιηθούν τα προγράμματα κ ατάρτισης και οι εξετάσεις πιστοποίησης των αγροτών στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων ( ΟΧΓΦ).

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 12 ωρών και μετά την ολοκλήρωσή του ακολουθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης των αγροτών. Η συμμετοχή στο πρόγραμ μα κατάρτισης και τις εξετάσεις πιστοποίησης είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Ο ι εκπαιδευόμενοι θα επιβαρυνθούν μόνο με το προβλεπόμενο παράβολο του ΥΠΑΠΕΝ, το οποίο ανέρχεται στα 25 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» της περιοχής τους από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015, για να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης και τις εξετάσεις πιστοποίησης είτε ατομικά , είτε μέσω των αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών που είναι μέλη και στη συνέχεια να οριστούν οι ημερομηνίες υλοποίησής τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στα τηλέφωνα 210 8821404 και 210 8821405 .

 

Κοινοπραξία Αγροτικών Καπνικών Συν/σμών Πιερίας- ΟΣΔΕ Συνεταιριστική