ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στις 14/01/2015 έγινε η Πληρωμή της Εξόφλησης της Ενιαίας Ενίσχυσης (Υπόλοιπο) για το 2014 για 38.864 δικαιούχους με ποσό: 23.405.096,52 €

ΟΣΔΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ